LİDER SPOR KULÜBÜ
  Müsabaka ve Oyun Kuralları
 

TAEKWONDO'DA MÜSABAKA RUHU

Olimpiyatların sloganı "daha hızlı ,daha yüksek ve daha güçlü" olmak şeklinde 3 temel amaçta özetlenir.Taekwondo yarışmaları,müsabıkları kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkarmaya teşvik eder.
Taekwondo müsabakaları insanın düşüncelerini pratik becerilere dönüştüren ve anında uygulamasını sağlayan ,geleneksel değerler üzerine kurulmuş bir eğitim biçimidir
taekwondo müsabakasının temel anlam ve değeri, tek bir gün içinde bir araya gelinip müsabakaların aynı günde başlayıp ,ara vermeden bitmesi, kurallı ve kaideli bir müsabaka olması ve en iyi olanın o gün ödüllendirilmesi gerçeği içinde aranmalıdır.
müsabaka sahası, sporcunun akli, ruhi ve fiziksel becerilerini bir uyum halinde bir araya getirip gösterebilme yeridir.Bir bakıma insanın kendini keşfetme ve bulma sahasıdır.Çünki taekwondoda fiziksel ruhi ve akli becerilerini en üst düzeye çıkaran sporcu maçı kazanır.Rakibi yenmek onun zaaflarıyla değil kişinin kendi kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmasıyla mümkündür.Buda sadece rakiple değil insanın kendi kendiylede boğuşması anl****** gelir. Bunu başarabilmekte bir derece mükemmelliğe ulaşmak anlamını taşır.
Taekwondo müsabakası insanın tüm teknik ve fiziksel kapasitesini geliştirme metodudur.Teknik, uygunluk, sportmenlik ,insanlık ,alçakgönüllülük ,sabır,tahammül gibi insana ait herşey müsabakalarda ortaya çıkar.Çünki müsabakalar tekbir günde başlar ve biter.Müsabık müsabaka sahasını bu sürede terketmez.Bazen sabak başlayan mücadeleler ertesi güne sarkabilir.Bu fiziksel ve ruhi kaapasitenin aşırı zorlanmasına neden olur.Bu konuda güçlü olan sporcular bir adım öne çıkmaya başlarlar ve üstünlüklerini ortaya koyarlar.Yetersiz olanlar ise saatler geçtikçe ruhi ve fiziki çöküntü içine girerek elenmek zorunda kalırlar.Bu nedenle gerçekten teknik ve güçlü sporcular günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkarlar.;
Yani Taekwondoda güç, halterdeki gibi bir iki saniyelik yeterli güç değildir.Gün boyunca sürmeli ve devamlı olmalıdır.Motivasyon ve konsantrasyon bir anlık değil sürekli ve davamlı olarak bir günü kapsar.
Ruh yapınız dayanamazsa mücadele hırsınız , gücünüz, tekniğiniz herşeyiniz iflas eder.Bu nedenle taekwondo diğer spor dallarından ayrılan bir özellik arzeder.
Pratik taekwondoda kazanan akli melekelerini devamlı bir şekilde canlı tutan, devamlı olarak savunma ve saldırı stratejileri geliştiren ,gün boyunca tekniklerinde ve taktiklerinde sonsuz değişimler yapan ve kurallara uyanın olur.

musabaka_sahasi.

puanlama.

I. TAEKWONDODA OYUN SAHASI

1. Orta Hakemin yeri

II. Müsabaka Alanı 2. Yan Hakemlerin yerleri

III. Sınır 3. Kayıt Yapan Görevlinin yeri

III-1. 1. Sınır Çizgisi 4. Doktor Komisyonunun yeri

5-1. Mavi Müsabıkın yeri

* 2., 3. ve 4. Sınır Çizgileri saat yönündedir. 5-2. Kırmızı Müsabıkın yeri

6-1. Mavi Köşenin Antrenörünün yeri.

6-2. Kırmızı Köşenin Antrenörünün yeri

Madde 4. Müsabık

1. Müsabıkların Nitelikleri:

1) Katılımcı takımın milliyetinden olmak,

2) Ulusal Taekwando Federasyonu tarafından önerilmek,

3) Kukkiwon / WTF tarafından düzenlenen Taekwando Dan sertifikasına sahip olmak, Dünya Küçükler (Juniors) Taekwando Şampiyonası yapılıyorsa, Kukkiwon Poom / şampiyonanın yapıldığı yıl esas alınmak üzere 14-17 yaş arası Dan sertifikası sahibi olmak.

(Yorum)

Dünya Gençler Şampiyonası yapılırken yaş sınırlamasında doğum ayı değil şampiyonanın yapıldığı, 14-17 yaşları arasındaki doğum yılı esas alınır. Örneğin; Şampiyonanın 9 Eylül 2004’te yapıldığını varsayarsak, 1 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1990 arasında doğmuş olan müsabıklar müsabakalara katılma şartlarını haizdirler.

2. Müsabıkların Giyimleri ve Koruyucu Ekipmanlar

1) Müsabıklar, müsabaka alanına girmeden önce kolsuz koruyucu ve giymeli, kask, kasık koruyucusu, kol ve diz koruyucusu, eldiven ve dişlik takmalıdırlar.

2) Kasık koruyucusu ile kol ve diz koruyucusu, Taekwando elbisesinin altına giyilmelidir. Müsabık kişisel kullanımı için WTF onaylı bu koruyucu ekipmanları, dişlik ve

(el) eldivenleri yanında getirmelidir. Başa kasktan başka koruyucu takılmasına izin

verilmeyecektir.

3. Tıbbi Kontrol :

1) WTF tarafından düzenlenen veya onaylanan Taekwando müsabakalarında, WTF Anti-doping kurallarında tarif edilen tüm uyuşturucu veya kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır. Bununla birlikte, IOC Anti-doping kuralları Olimpik Taekwando Müsabakalarına ve karma sporlu yarışmalara uygulanabilir.

2) Müsabıklardan birinin bu kuralı ihlal ettiği anlaşılırsa WTF gerekli tüm medikal testleri yapabilir, bu testlere katılmayı reddeden herhangi bir galip, yada testlerde yasak fiilleri işlediği anlaşılan galip, bulunduğu pozisyonundan düşürülür, ikinci durumdaki müsabık bu galibin yerini alır.

3) Tıbbi/Medikal testlerin yapılmasından organizasyon komitesi sorumlu olacaktır.

4) WTF Anti-doping Kuralları, kanunların bir parçası olarak kabul edilecektir.

(Açıklama # 1)

Katılımcı takımını milliyetinden olmak:

Müsabık, milli takımın temsilcisi olduğunda, bu şahsın vatandaşlığı temsil ettiği ülke tarafından katılım başvurusu yapılmadan önce karara bağlanır. Vatandaşlığın belirlenmesi pasaport kontrolü ile yapılır. Müsabıkın birden fazla milliyeti olması durumunda karışıklık çıkar, bu durumda müsabık ait olduğu, katılacağı takımı seçecektir.

(Açıklama # 2) Dişlik)

Dişliğin rengi beyaz veya saydam olmalıdır. Bununla birlikte, Doktor, müsabıkın dişlik kullanması durumunda zarar göreceğini beyan ederse müsabık dişlik kullanmayabilir.



Madde 5. Sıkletler

1. Sıkletler Erkek ve Bayan olarak ayrılmıştır.

2. Sıkletler temel olarak aşağıdaki gibidir:

Sıklet
Weight Category
Erkekler
Bayanlar

Yüzgeç
Fin
54 Kg'dan fazla değil
47 Kg'dan fazla değil

Sinek
Fly
54 Kg üstü, 58 Kg'dan fazla değil
+ 47 Kg, 51 Kg'dan fazla değil

Filiz
Bantam
+ 58 Kg , 62 Kg'dan fazla değil
+ 51 Kg, 55 Kg'dan fazla değil

Tüy
Feather
+ 62 Kg , 67 Kg'dan fazla değil
+ 55 Kg, 59 Kg'dan fazla değil

Hafif
Light
+ 67 Kg, 72 Kg'dan fazla değil
+ 59 Kg, 63 Kg'dan fazla değil

H. Orta
Welter
+ 72 Kg , 78 Kg'dan fazla değil
+ 63 Kg, 67 Kg'dan fazla değil

Orta
Middle
+ 78 Kg , 84 Kg'dan fazla değil
+ 67 Kg 72 Kg'dan fazla değil

Ağır
Heavy
+ 84 Kg (84 Kg üstü)
+ 72 (72 Kg ve üstü)


2. Olimpiyat Oyunları Sıkletleri Aşağıdaki Gibidir:

Erkekler
Bayanlar



58 kg den fazla değil

+ 58 ve 68 kgden fazla değil

+ 68 ve 80 kgden fazla değil

+ 80 kg




49 kg;den fazla değil

+ 49 ve 57 kg’den fazla değil

+ 57 ve 67 ;den fazla değil

+ 67 kg




4. Dünya Gençler Şampiyonası Sıkletleri Aşağıdaki Gibidir:

Sıkleti
Weight Category
Erkekler
Bayanlar

Yüzgeç
Fin
45 Kg’den fazla değil
42 Kg’den fazla değil

Sinek
Fly
+ 45 Kg, 48 Kg’den fazla değil
+ 42 Kg, 44 Kg’den fazla değil

Filiz
Bantam
+ 48 Kg, 51 Kg’den fazla değil
+ 44 Kg, 46 Kg’den fazla değil

Tüy
Feather
+ 51 Kg, 55 Kg’den fazla değil
+ 46 Kg, 49 Kg’den fazla değil

Hafif
Light
+ 55 Kg, 59 Kg’den fazla değil
+ 49 Kg, 52 Kg’den fazla değil

Ön. Orta
Welter
+ 59 Kg, 63 Kg’den fazla değil
+ 52 Kg, 55 Kg’den fazla değil

H. Orta
Light Middle
+ 63 Kg, 68 Kg’den fazla değil
+ 55 Kg 59 Kg’den fazla değil

Orta
Middle
+ 68 Kg, 73 Kg’den fazla değil
+ 59 Kg, 63 Kg’den fazla değil

H. Ağır
Light Heavy
+ 73 Kg, 78 Kg’den fazla değil
+ 63 Kg, 68 Kg’den fazla değil

Ağır
Heavy
+ 78 Kg (78 Kg üstü)
+ 68 (68 Kg ve üstü)


(Yorum:)

1. Bir Taekwando turnuvası, kararlaştırılan, kurallar dahilinde müsabıkların direk fiziksel teması ve birbirlerine karşı güç kullanmasıdır. Müsabıklar arasındaki ilgili faktörlerden kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, müsabıkların güvenliğini sağlamak ve müsabıklara eşit müsabaka koşullarında ve değişik teknikler kullanımına imkan sağlamak için ağırlık bölümleri (sıkletler) sistemi oluşturulmuştur.

2. Erkekler sıkleti ve bayanlar sıkletinde, ayrı kategorilerde, erkeklerin erkeklerle, bayanların bayanlarla müsabaka yapmaları esastır.

3. Olimpiyat Oyunları Sıkletleri Uluslararası Olimpiyat Komitesine danışılarak düzenlenecektir.

(Açıklama # 1)

Fazla olmamak: Ağırlık sınırları; açıklanan sınırlardan ayrı olarak iki ondalık yerde tarif edilmiştir (Yüzler basamağında). Örneğin; 50 Kg den fazla olmamak 50.00 Kg olarak, 50.009 Kg yi içermek üzere oluşturulmuştur. 50.01 belirlenen sınırın üstüne çıkmaktadır ve diskalifiyeye neden olacaktır.


(Açıklama # 2)

Üzeri: 50.00 Kg üzeri işareti 50.01’i işaret eder ve 49.99 Kg yetersiz olarak değerlendirilir. Bu durum da diskalifiyeye neden olacaktır.

Kurallar
MAÇI DURDURMA KURALLARI HAKEMLER ve İTİRAZLAR


Madde 19. Maçı Durdurma Kuralları

Müsabıklardan birisi, veya her ikisinin de yaralanması nedeniyle müsabaka durdurulduğunda, aşağıdaki uygulamalar yerine getirilecektir. Müsabakanın, açıklanan kurallar dışında durdurulması gerekirse Hakem, ;Shi-gan (zaman); komutunu verecek ve Kye-sok (devam et) komutu ile müsabakayı başlatacaktır.

1. Hakem, müsabakayı ;Kal-yeokomutu ile durduracak, Kye-shi (beklet) komutu ile kayıt masasını zamanı durdurması için uyaracaktır.

2. Hakem, müsabıkın bir dakika içinde ilk yardım almasını sağlayacaktır.

3. Müsabık bir dakikadan sonra müsabakaya devam etme isteği göstermezse, hafif sakatlıklarda/yaralanmalarda bile, Hakem tarafından mağlup ilan edilecektir.

4. Müsabakanın bir dakika sonra devamının mümkün olmaması durumunda, illegal atak uygulayarak rakibinin sakatlanmasına neden olan ve ;Gam-jeom cezası ile cezalandırılan müsabık mağlup ilan edilecektir.

5. İki müsabıkın da knock-down durumuna düşüp, bir dakika sonra her ikisinin de ayağa kalkamamaları durumunda, galip sakatlıktan önceki skoru yüksek olan müsabık olacaktır.

Yol gösterme :

1 dakikalık tedavi süreci sonucunda 2 yarışmacınında sakatlanarak maça devam edememesi durumunda: kazanan taraf sakatlanma olmadan önceki puan durumuna göre belirlenecektir.

6. Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek, sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa, Hakem hemen müsabakayı durduracak ve ilk yardımı göreve çağıracaktır. Hakem, ;Gam-jeom cezası alacak illegal bir atak uygulayarak ve rakibini sakatlayan müsabıkı mağlup ilan edebilir veya atak ;gam-jeom” cezası alacak nitelikte değilse, galibi müsabaka durdurulmadan önceki skora göre ilan edecektir (skoru yüksek olan galip ilan edilecektir)

YOL GÖSTERME : Şayet yarışmacıların ikiside Gam-Jeom lık hareket sonucu yerden kalkamamışlar ise yarışmacıların ikiside mağlup ilan edilir.

Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa hakem hemen yarışmayı durduracak ve ilkyardımı göreve çağıracaktır. Hakem Gam-Jeom cezası alacak illegal bir atak uygulayarak rakibini sakatlayan yarışmacıyı mağlup ilan eder. Veya saldırının cezalandırılmamış bir hareket olarak kararlaştırılması durumunda yarışmaya devam edemeyen sporcu mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 1)

Hakem müsabakanın, sakatlanma veya başka acil bir durum nedeniyle devam edemeyeceğine karar verirse, aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyabilir:

1) Durum kritik ise, müsabık bilincini kaybediyorsa veya kötü/sert bir acıdan ızdırap çekiyorsa, zaman çok önemli ise, ilk yardım vakit geçirilmeksizin çağrılmalıdır ve müsabaka kapatılmalıdır. Bu durumda müsabakanın sonucuna aşağıdakilere göre karar verilecektir:

a. ;Gam-jeam cezası alacak derecede illegal atak uygulayan ve rakibini sakatlayan müsabık mağlup ilan edilir.

b. Sakatlanma, legal bir atak, kaçınılmaz bir kontak veya kaza ile olmuşsa, müsabakaya devam edemeyen müsabık mağlup ilan edilir.

c. Sonuç müsabaka içeriği ile ilgili değilse, galip müsabaka durdurulmadan önceki skora göre belirlenecektir. Müsabaka ilk raund bitmeden durdurulursa, müsabaka geçersiz (yapılmamış) sayılacaktır.

2) Sakatlanma çok ciddi değilse, “Kye-shi” komutundan sonra müsabık gerekli tıbbi

tedaviyi görebilir.

a. Tıbbı müdahale için izin: Hakem, tıbbı müdahalenin gerekli olduğuna karar verirse, komisyon doktorundan müdahale isteyebilir.

b. Müsabakanın tekrar başlaması komutunun verilmesi: Müsabıkın müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar vermek tamamen Hakemin kararındadır. Hakem bir dakika içinde her an müsabıktan müsabakaya devam etmesini isteyebilir. Hakem, müsabakaya devam et komutuna riayet etmeyen müsabıkı mağlup ilan edebilir.

c. Müsabıka, bir dakikalık ;Kye-shi süresi içerisinde tıbbi müdahale yapılırken, ;Kye-shi komutu verildikten 40 saniye sonra Hakem sesli olarak beşer saniyelik aralarla geçen zamanı ilan eder. (40, 45, 50.. gibi) Bir dakikalık süre sonunda, müsabık yerine gelemezse, müsabakanın sonucu ilan edilmelidir.

d. Kye-shi komutu verildikten sonra, komisyon doktorunun ulaşılabilirliğine bakılmaksızın bir dakikalık süre tutulacaktır. Bununla birlikte, tıbbi müdahale gerekli ve doktor yoksa veya ek tedavi gerekli ise, bir dakikalık zaman Hakemin kararı ile durdurulabilir (uzatılabilir).

e. Bir dakika sonrasında müsabakanın devamı imkansız ise, müsabakanın kararı bu Maddenin; 1) a. Fıkrasına göre verilecektir.

3) İki müsabık da bir dakikalık süre sonrasında müsabakaya devam edemeyecek durumda ise veya acil bir durum ortaya çıkarsa, müsabakanın sonucuna aşağıdaki kriterlere göre karar verilir:

a. Sonuç müsabıklardan birinin illegal Gam-jeom cezası ile cezalandırılacak atağı sonrasında ortaya çıkmışsa, atağı yapan mağlup ilan edilir.

b. Sonuç, “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılmayacak bir illegal atak sonrasında ortaya çıkmışsa, müsabakanın sonucuna, müsabaka durdurulmadan önceki skora göre karar verilecektir. Bununla birlikte, müsabakanın durdurulması birinci raundun sonundan önce olursa, müsabaka geçersiz sayılacaktır ve Organizasyon Komitesi müsabakanın daha sonraki bir tarihte tekrarını kararlaştıracaktır.

c. Şayet olay iki müsabıkın da “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacağı bir hareket sonrasında ortaya çıkmışsa iki müsabık da mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 2)

Yukarıdaki şartlar haricinde ortaya çıkan ve müsabakanın durdurulmasını gerektiren durumlarda aşağıdaki uygulamalar takip edilir:

1) Kontrol edilemeyen durumlar neticesinde müsabakanın durdurulması gerekirse, Hakem müsabakayı durdurur ve Organizasyon Komitesinin kararı ve direktiflerine göre hareket eder.

2) Müsabaka ikinci raundun tamamlanmasından sonra durdurulursa, müsabaka tamamlanamazsa, sonuç durdurulmadan önceki skora göre belirlenir.

3) Müsabaka ikinci raund bitmeden önce durdurulursa, müsabakanın tekrarlanmalı ve bu tekrar prensip olarak üç raund olarak yapılmalıdır.

MAÇA ARA VERME PROSÜDÜRLERİ YOL GÖSTERME:

1. İllegal bir teknik sonucu tarafından birinin veya ikisinin sakatlanması sonucu

2. İstenmeden, kazara uygulanan teknik sonucu sakatlanma gerçeklenmiş ise

a) Kallyo(müsabakayı durdurur).

b) Shi-gan(maç süresini durdurur).

c) Kyeshi (bir dakikalık tedavi süresi başlar)

d) İhlal veya sakatlanmaya göre kyonge, Gam-jeom verir veya herhangi bir ceza vermeden sporcuları bir dakika sonra maça davet eder.

I.Sporculardan biri sakatlanıp devam edemez ise;

- Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemezse sakatlanan galip

- Kyonge cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise sakatlanan mağlup

- Herhangi bir ceza gerektirmeyen bir kaza ile sakatlanmış ise sakatlanan mağlup

II.Sporculardan ikisi de sakatlanıp devam edemez ise;

- Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise ihlali yapan mağlup ancak her iki sporcu da Gam-jeom ihlali yaparsa ikisi de mağlup

- Kyonge cezası gerektiren bir ihlal veya kazara bir sakatlanmadan dolayı maça devam edemezler ise;

Puanlar toplanarak galip belirlenir. Ancak olay birinci raunt bitmeden olmuş ise yeni bir maç yapılır.

- Sel yangın deprem vb. nedenlerden dolayı maça ara verildiği zaman ikinci raunt bitmeseydi yeni bir maç yaptırılır.



Madde 20. Hakemlik Yapan Görevliler

1. Nitelikler

WTF tarafından kaydedilmiş Uluslararası Hakemlik Sertifikasına sahip olmak.

2. Görevler

1) Orta Hakem

(1) Hakem müsabakanın tüm kontrolünü elinde tutacaktır.

(2) Hakem, ;Shi-jakKeu-man;Kal-yeo Kye-sok ve Kye-shi komutlarını verecek, galibi, mağlubu, puanların kesilmesini, uyarıları ve müsabakadan çıkmalara karar verecektir. Hakemin tüm ilanları sonuçlar onaylandıktan sonra olacaktır.

(3) Hakem, belirtilen kurallara göre, bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olacaktır.

(4) Hakem, ek puan veremeyecektir.

(5) Müsabakanın eşitlik veya skorsuz bitmesi durumunda, üstünlük kararı 4. raund sonunda, Orta Hakem ve Yan Hakemler tarafından birlikte verilecektir.

2) Yan Hakemler

(1) Yan Hakemler geçerli puanları hemen işaretleyeceklerdir. .

(2) Yan Hakemler, görüşlerini Hakem tarafından istendiğinde doğru olarak bildireceklerdir.

3. Yan Hakemlerin Sorumlulukları

Yan Hakemler ve Hakem tarafından verilen kararlar kesin ve şüpheden uzak olacaktır ve Hakemler, Müsabaka Yüksek Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.

4. Hakemlik yapan Görevlilerin Elbiseleri (Üniformaları)

1) Hakem ve Yan Hakemler WTF tarafından belirlenen üniformaları giyeceklerdir.

2) Hakemlik yapan Görevliler, müsabaka alanına, müsabakanın gidişatını engelleyebilecek hiçbir materyal ile çıkmayacaklardır.

(Yorum:)

Hakemler Kurulu Başkanı, hakemlik yapan görevlilerin yanlış görevlendirilmesi durumunda veya görevlendirilen hakemlerden herhangi birinin adil olmayan bir şekilde müsabaka yönettiği veya makul olmayan bir hata yaptığı yargısına vardığında, Teknik Delegasyondan hakemlik yapan görevlilerin yerlerine geçmelerini isteyebilir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Yan hakemlerin, yüze uygulanan legal atağa birbirinden farklı puan vermeleri durumunda, örneğin; bir yan hakem bir puan, diğeri iki puan, ve üçüncü yan hakemin hiç puan vermemesi ve verilen puanların geçersiz sayılması durumunda yan hakemlerden herhangi biri yanlışı işaret edebilir ve diğer hakemler ile birlikte görüşme isteyebilir. Bu durumda Orta Hakem, ;Shi-gan (zaman) komutunu vererek müsabakayı durdurur ve yan hakemleri görüşlerini sormak üzere toplayabilir. Görüşmeden sonra, Orta Hakem sonucu ilan etmelidir. Bu madde, Hakemin saymada yanlış yapması durumunda ve yan hakemin Hakem sayarken ;Seht (üç)veya Neht (dört) farklı bir görüşe sahip olması durumuna da uygulanabilir.

Madde 21. Kayıt Yapan Görevli

Kayıt yapan görevli, müsabakanın süresini, bitimini ve raundlarını tutacak, duraklama, verilen puanların ilanı ve kaydı, cezaların ilanı ve kaydı gibi işlemleri yerine getirecektir.

Madde 22. Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1. Hakemlik Yapacak Görevli Ekibin Oluşturulması

1) Elektronik olmayan safeguardların kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve dört (4) yan hakemden oluşacaktır.

2) Elektronik safeguard kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve iki (2) yan hakemden oluşacaktır.

2. Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1) Hakem ekibinin görevlendirilmesi, müsabaka programı kesinleştikten sonra yapılacaktır.

2) Aynı milliyetten olan orta hakem ve yan hakemler olduğu durumlarda, aynı milliyetten herhangi bir müsabık bu müsabakaya atanmayacaktır. Bununlar birlikte, hakemlik yapan görevlilerin yetersiz olması durumunda yan hakemler için bu kural da istisna yapılacaktır.

(Yorum)

Niteliklerin, görevlerin, organizasyonların vb. detayları WTF’nin Uluslararası Hakemlerin Yönetimi Tüzüğü’ne göre olacaktır.

Madde 23. Kurallarda Belirtilmeyen Diğer Problemler

Kurallarda belirtilmeyen bir durum, problem ortaya çıktığında, aşağıdaki gibi hareket edilecektir:

1. Müsabaka ile ilgili olarak ortaya çıkan problemler, ilgili müsabakaya hakemlik yapan görevliler tarafından oydaşma (konsensus) ile karara bağlanacaktır.

2. Özel bir müsabaka ile ilgili olmayan problemler, Yürütme Kurulu veya vekili tarafından karara bağlanacaktır.

3. Organizasyon Komitesi, her müsabaka alanında, müsabakayı kaydedecek ve saklayacak bir video-kayıt cihazı bulunduracaktır.

Madde 24. Yüksek Hakemlik (Uyuşmazlıkları karara bağlayan Hakemlik) ve Yaptırımlar

1. Yüksek Hakemler Kurulunun oluşturulması

1) Üyelerin nitelikleri: WTF Yürütme Kurulu Üyeleri veya WTF Başkanı veya Genel Sekreteri tarafından önerilen yeterli düzeyde Taekwando bilgi ve deneyimine sahip kişiler. Teknik Delege resmi görevli üyesi olacaktır.

2) Kompozisyon/yapı: Teknik Delegeye ek olarak bir başkan altıdan daha az üye olacaktır.

3) Başkan ve Yüksek Hakemler Kurulu üyeleri, WTF Genel Sekreterinin önerisi ile WTF Başkanı tarafından atanacaktır.

2. Sorumlulukları: Yüksek Hakemler Kurulu, itirazlar ile ilgili olarak, kendi kararlarına göre yanlış verilen kararları düzeltecek, yanlış karar veren veya illegal davranış sergileyen görevliler hakkında disiplin işlemini gerçekleştirecek, sonuçları WTF Genel Sekreterliğine gönderecektir. Yüksek Hakemler Kurulu Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi olarak da yetkilendirilecektir ve müsabakada ortaya çıkacak sorunların yönetimini de üstlenecektir.

3. İtiraz Kuralları

1) Hakemlerden birinin kararına itiraz edildiğinde, takımın resmi delegasyonu kararın tekrar değerlendirilmesi için (İtiraz dilekçesi) Yüksek Hakemler Kuruluna, belirlenen itiraz ücreti ile birlikte ilgili maçtan sonra 1O dakika içinde başvuracaktır.

2) Tekrar değerlendirme, ilgili her müsabıkın milliyetinden olan üyeler çıkarıldıktan sonra yapılacak ve değerlendirme sonundaki karar çoğunluk oyu ile alınacaktır.

3) Yüksek Hakem Kurulu, hakemlik yapan görevlileri işlemin onayı için çağırabilecektir.

4) Yüksek Hakem Kurulu tarafından varılan karar son karar olacaktır ve daha sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Yaptırım Prosedürleri

1) WTF Başkanı veya Genel Sekreteri (Bu ikisinin yokluğunda, Teknik Delege), Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesinden, aşağıdaki davranış/eylemlerden herhangi biri müsabık veya antrenörü tarafından yapıldığında/işlendiğinde, karar vermesini isteyebilir:

a. Müsabakanın seyrine/yapılmasına engel olunduğunda,

b. Seyircileri kışkırtmak veya yanlış dedikodular yayıldığında.

2) Değerlendirme haklı çıktığında Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, konu hakkında inceleme yapacak ve gerekli disiplin işlemlerini başlatacaktır. İnceleme sonuçları kamuoyuna duyurulacak ve daha sonra WTF Sekreterliğine bildirilecektir.

3) Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, ilgili kişiyi işlemin onayı için çağırabilecektir.

(Yorum:)

Hakemler Yüksek Kurulu en az beş uygun üyeden oluşmalı ve Üyeler Kurulunun sayısı tek sayı olmalıdır.

(Açıklama # 1)

Aynı milliyetten olan üyelerin çıkarılması …: “Hakemler Yüksek Kurulunda, müsabıklardan birisi ile aynı milliyetten olan üye varsa bu üye Kuruldan çıkarılmalıdır. Kurul üyelerinin sayısı her durumda tek rakamlı olmalıdır. Uygun olmayan durumdaki kişi Başkan ise, kalan üyeler geçici olarak bir başkan seçeceklerdir.

(Açıklama # 2)

Hakemler Yüksek Kurulu, Teknik Delegasyona, hakemlik yapan görevlilerin değiştirilmesini önerebilir. Teknik Delegasyon, Hakemler Yüksek Kurulu Başkanının isteği doğrultusunda Hakem Başkanını, hakem görevlilerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirebilir.

(Açıklama # 3)

Değerlendirme Kuralları:

1) İtiraz başvurusu gözden geçirildikten sonra, itiraza konu müsabaka “kabul edilebilir” veya “kabul edilemez” kriterine göre ele alınacaktır.

2) Gerekli durumlarda, Kurul, Orta Hakem ve Yan Hakemlerin görüşlerini dinleyebilir.

3) Gerekli durumlarda, Kurul, yazılı veya görsel kayıt verileri gibi kararın materyal delillerini gözden geçirebilir.

4) Değerlendirmeden sonra, Kurul çoğunluk kararını oluşturmak için gizli oylama yapar.

5) Başkan, değerlendirme sonuçlarını ortaya koyan yazılı bir rapor hazırlar ve bu değerlendirmenin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlar.

6) Kararın uygulanması:

(1) Müsabaka sonucunun belirlenmesinde, skorun hesaplanmasında veya müsabıklardan birinin yanlış kimliklendirilmesi durumunda, karar ters uygulanır. (önceden verilen kararın tersi verilir.)

(2) Kuralların uygulanmasındaki yanlışlıklar: Kurul, Hakemin Müsabaka Kurallarını açıkça ihlal eden bir yanlış yaptığını belirlerse, yanlış sonucunda ortaya çıkan durum düzeltilecek ve Hakem cezalandırılacaktır.

(3) Olgulara dayanan, yargı yanlışları: Kurul, vuruşun şiddeti, eylemin veya temasın sertliği, kasıt, bir hareketin ilanı veya yeri hakkında tereddüt etmek gibi durumlarda, Hakemlerin yanlış yargıda bulunduğuna karar verirse, mevcut karar değiştirilmez ve yanlışı görülen görevliler cezalandırılır.

(Açıklama # 4)

Yaptırımlar Yüksek Komitesi: Yaptırımların değerlendirilmesi kuralları Yüksek Hakemliğinkilerle uyumlu olmalıdır ve yaptırımların detayları Yaptırımlar Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.





Devam için tıkla


Madde 10. Müsabaka Kuralları

1. Müsabıkların çağrılması

Müsabıkların adları planlı müsabakanın başlamasından üç dakika önce üç kere anons edilecektir. Müsabaka alanına planlanmış başlama zamanından sonra bir dakika içinde çıkmayan müsabık çekilmiş sayılacaktır.

2. Fiziksel kontrol ve Elbise (Kostüm) Kontrolü

Müsabıklar, anons edildikten sonra, fiziksel kontrol ve elbise kontrolü için WTF tarafından atanan kontrol görevlisi eşliğinde belirlenmiş kontrol masasına gideceklerdir. Kontrol esnasında müsabıklar hiçbir hoşnutsuzluk göstermeyecek ve rakiplerini yaralayabilecek eşya ve materyal taşımayacaklardır.

3. Müsabaka alanına giriş

Kontrolden sonra, müsabıklar bir antrenör ile bekleme pozisyonuna gireceklerdir.

4. Müsabakanın başlaması ve bitmesi

Müsabaka her raundda Orta Hakemin “Shi-jak komutu ile başlayacak, yine Orta Hakemin “Keu-man” komutu ile sona erecektir. Orta Hakem “Keu-man” komutu vermese bile müsabaka daha önceden belirlenen zaman dolduğunda sona erecektir.

5. Müsabakanın Başlamasından önce ve Bitişinden sonra uygulanacak Kurallar

1) Müsabıklar yüzleri birbirine dönük olarak durmalı, Orta Hakemin “Cha-ryeot” komutu ile selamlama vaziyeti almalı, “Kyeong-rye” komutu ile birbirlerini selamlamalıdırlar. “Cha-ryeot” Selamlama duruşu, doğal olarak vücudun duruşu şeklinde, bel 30 dereceden daha fazla, baş ise 45 dereceden daha fazla eğilerek, yumruklar bacakların yanında sıkılı olarak tutularak yapılacaktır.

2) Orta Hakem müsabakayı “Joon-bi” ve “Shi-jak” komutu ile başlatacaktır.

3) Son raundun bitmesinden sonra, müsabıklar kendi yerlerinde, yüzleri birbirlerine dönük, Orta Hakemin “Cha-ryeot” ve “Kyeong-rye” komutu ile selamlama yapacaklar ve daha sonra ayakta durma pozisyonunda hakemlerin kararını bekleyeceklerdir.

4) Orta Hakem kazananı, kazanan müsabık tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.

5) Müsabıkların köşelerine çekilmesi

6. Takım Müsabakalarında Müsabaka Kuralları

1) Her iki takımda, Müsabıkların Yerinden 1. Sınır Çizgisine doğru sunulan takım düzeninde yüzleri birbirine dönük olmak üzere duracaktır.

2) Maçın başlamasından önceki ve bitmesinden sonraki uygulama bu Maddenin 5. Fıkrasına göre yapılacaktır.

3) Her iki takım da, müsabıkların müsabaka yapabilmesi için, Müsabaka Alanını terk edecek ve müsabakalar için belirlenen yerin kenarında bekleyecektir.

4) Son maçtan (final maçı) hemen sonra her iki takım da yüzleri birbirlerine dönük vaziyette Müsabaka Alanındaki yerlerini alacaktır.

5) Orta Hakem kazanan takımı, kazanan takım tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar -2)

Müsabakanın tamamlanmasından sonra, müsabıklar kasklar başlarında selamlama yapacak, Orta Hakem kazananı ilan ederken kasklarını çıkaracaklardır.

Madde 11. İzin Verilen Teknikler ve Alanlar

1. İzin verilen teknikler

1) Yumruk Tekniği: İşaret parmağının ve orta parmağın ön kısmı kullanılarak, diğer parmaklar sıkıca kapalı olarak uygulanan tekniktir.

2) Ayak Tekniği: Ayak bilek kemiğinin altındaki bölümü kullanılarak uygulanan tekniktir.

2. İzin Verilen Alanlar

1) Vücut (Gövde): Müsabaka yeleği (safeguard) ile kapalı alanlara yumruk ve ayakla yapılacak teknik atağa izin verilmiştir. Fakat bu ataklar spayn bölgesine (kask ve vücutluğun iplerinin bağlandığı ara bölge) yapılmamalıdır.

2) Yüz: Bu alana başın arka bölümü hariç olmak üzere, sadece ayak ile atak yapılmasına izin verilmiştir.

(Açıklama # 1)

Yumruk teknikleri: Orijinal Kore teknikler terminolojisinde, “Pa-run-ju-mok” terimi doğru biçimde sıkılı yumruk olarak tercüme edilebilir. Bu nedenle, orta parmak ve işaret parmağının önünü kullanarak vurma ile, parmakların eklem yerleri açı, yörünge veya basamak oluşturmayacak şekilde yapılacak vuruş da kabul edilebilirdir.

(Açıklama # 2)

Ayak teknikleri: Ayak elmacık kemiği (Bilek kemiği) aşağısında ayakla yapılacak her vuruş legal (geçerli) vuruştur. Bununla birlikte elmacık kemiğinden yukarısı ile, örneğin, kaval kemiği ile veya diz ile vs. yapılacak vuruşlara izin verilmemiştir.

(Açıklama # 3)

Gövde: Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi; koltuk altları ile kalça kemikleri leğenin (Belden az aşağı) üstünde, koruyucunun bulunduğu bölge legal atak alanıdır. Bu nedenle vücut koruyucusu (müsabaka yeleği) vücut koruyucusu her bir sıklette kuralına ve müsabıkın fiziğine uygun olarak giyilmelidir.

(Açıklama # 4)

Yüz: Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi bu, arka kısım (Spaynın deveamı) hariç her iki yan ve kulaklar dahil, başın arka bölümü hariç olmak üzere başın tüm bölgesini ihtiva eder.

Madde 12. Geçerli Puanlar

1. Legal Puan Bölgeleri

1) Vücudun orta bölümü: Vücut koruyucusu ile kaplı olan bölge.

2) Yüz: İki kulak dahil olmak üzere yüzün tümü.

2. Vücudun legal puan bölgelerine izin verilen teknikler doğru ve güçlü olarak uygulandığında gerekli puanlar verilecektir.

3. Geçerli puanlar aşağıdaki bölümlere ayrılır:

1) Vücut koruyucusuna atak bir (1) puan.

2) Yüze atak iki (2) puan,

3) Müsabıklardan biri Knock-down durumuna düşüp, hakem saydığında, rakip müsabıka ek bir (1) puan verilir.

3. Geçerli Puanlar aşağıdaki bölümlere ayrılmaktadır:

1) Vücut koruyucusuna atak bir (1) puan.

2) Yüze atak iki (2) puan. Müsabıklardan birisi rakibinin yüzüne zor bir teknik uyguladığında Bir (1) ek puan tekniği uygulayan müsabıka verilecektir. Tekniğin arkaya doğru 180 derece dönüşten daha fazla bir dönüşle yapılması gerekmektedir.

3) Müsabıklardan biri Knock-down durumuna düşüp ve hakem saydığında, rakip müsabıka ek bir (1) puan (additional point) verilir.Yol gösterme: Tekniğin arkaya doğru 180 derece dönüşten daha fazla bir dönüşle uygulanan legal teknik sonucu alınan 2 artı bir ve yarışmacı saydırdığı takdirde 1 puan daha eklenerek 4 puan hanesine yazılır.)

Açıklama #2

Arkaya dönüş: Arkaya dönüş, sporcunun vücudunu ters yönde çevirmesi anlamına gelmektedir. Sporcu tam bir devinimle (hareketle), arada hiç durmaksızın bir tekme tekniği uygulamaktadır. Bu devinim, tekme vurulmadan önce, sporcunun arkasının çok kısa bir zaman için (saniyelik) olarak rakibinin yüzüne dönük olmasına neden olmalıdır

4. Üç raunddaki puanların toplamı maç sonuç skoru olacaktır.

5.Puanların geçersiz sayılması: Müsabıklardan birisi yasaklanmış bir vuruşla puan alıcı bir atak yaparsa, verilen puanlar iptal edilir.

Yol gösterme : yarışmacılardan biri diğer yarışmacıya önce 14 maddenin ilgili fıkralarından birini gerçekleştirmişse ( örnek ihtar cezası yada eksi ceza ) sonra da teknik uygulayarak skorboarta puan yansımış ise orta hakem derhal illegal hareketi yapan yarışmacıya önce cezasını verir sonra puanını geçersiz sayar. Şayet yarışmacılardan biri legal bir teknik sonucu puan almış sonrada cezayı işlemi gerektirecek hareket yapmışsa puan geçerli cezada geçerlidir.

(Açıklama #1) Legal puan alanlar

- Vücut: Arka kısımdaki dikey spayn bölgesi hariç vücut koruyucusunun kapladığı tüm alan.

- Yüz: Başın arka kısmı hariç, kulaklar dahil yüzün tümü.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Müsabıkın ayağının herhangi bir yeri rakibinin yüzüne değdiğinde, bu geçerli puan sayılacaktır. Bu kural, rakibin atağın çenesine geldiği ve yaralandığı şeklinde rol yapmasını engellemek içindir.

(Açıklama # 2)

Tam teknik uygulanması: Bunun anlamı, legal olarak uygulanan tekniğin belirlenen sınırlar dahilinde rakibin legal hedef bölgesine tam olarak uygulanmasıdır.

(Açıklama # 3)

Etkili bir şekilde:

a. Elektronik puan veren safeguard kullanıldığı durumlarda: Ataklar, sıklete ve cinsiyete (bay/bayan) bağlı olarak, safeguard içine yerleştirilen hassas algılayıcılar (sensörler) tarafından tekniğin etkililik derecesine göre puanlandırılır.

b. Elektronik Algılayıcı ile donatılmamış safeguard: Atağın sert, beklenmedik ve etkili olarak rakibe uygulanması ve vuruşun etkisinin hissedilmesi şeklinde değerlendirilir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

 
  Webmaster : Lider spor kulübü  
 
Bu sitenin tüm hakları Lider Spor Kulübü'ne aittir. Sitenin içerdiği bilgiler, metinler, resimler ve belgeler izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.