LİDER SPOR KULÜBÜ
  Taekwondo'nun Tarihcesi
 

TAEKWONDO'NUN TARİHCESİ

Tekwondo dünyada bilinen döğüş sanatlarının hemen hemen en eskisidir.Ve kore kökenli silahsız döğüş ve savunma sanatı olarak bilinir.Ortaya çıkış tarihi i.ö 37 olarak kabul edilen taekwondo yine kore kökenli bazı savunma sporlarının eski biçimlereine dayanır.Kore yarımadasını kuzey kısmında hükümran olmuş kogureyo hanedanlığına kadar uzanan bir tarihçesi vardır.Yandaki resimden bu hanedanlık zamanından kalma bir döğüş sanatçısı figürünü görüyorsunuz.O zamanlar vahşi hayvanlara vebölgelerindeki eşkiyalara karşı kendini savunmak amacıyla çıkarılmış bir savunma sanatı olup yumrukların yanı sıra yüksekten ve sıçrıyarak atılan tekmelerden geniş biçimde yararlanılır.Genel de bu spor savunma ve ruhsal gelişim amaçlarına yöneliktir.Bu tekniklere TAEGYON yani ayak sistemi denmiştir..Yine korede yapılmakta olan KWONPOP yani yumruk metodu olarak isimlendirilen diger bir sistemle birleştirilerek TAEK-KYON adı verilmiş bugünki adını almıştır.Bu ssanatta eğitim gören kişinin beden ile zihnin tek bir birim gibi tepki göstererek değişen şartlara anında uyum sağlıyacağı bir zihinsel ve ruhsal duruma ulaşması büyük önem taşır.Böyle bir duruma tam anlamıyla ulaşıldığında günlük yaşamdaki özne ve nesne ikiliği ortadan kalkar.Zihinsel ve bedensel uyum o zamanın dinleri taoculuk ve zen budacılık açısından bir amaç olduğundan ve bu amaca ancak çalışarak ve deneyimle ulaşılabileceğinden bu dinlere bağlı olanlar felsefi ve manevi eğitimlerinin yanısıra bu turlü döğüş sanatlarıylada uğraşmışlardır.Dolayısıyla bu sporlarla uğraşan kimselerde genellikle bu tur bir yaşam sürerler veya ruh ve karakter yapıları buna çak müsait hale gelir:Uzakdoğu sporlarıyla uğraşan insanlada dini verilerin kuvvetli olmasının seseblerinin başında bu sporların beden yanında ruh gelişiminede katkıda bulunuyor olmasıdır.
Bir taekwondocunun hiç bir zaman zayıflara dukunmamasının ve alelede sokak kavgası yapmamasının temelinde yatan ana faktörlerde bunlardır.
Taekwondo sporu ancak 1943 yılında korenin bağımsızlığa kavuşması ile resmi bir hüvüyet kazannmış bu tarihten sonra dünyaya açılmıştır.16 Eylül 1961 yılında kurulan kore taekwondo birliği bu sporun yasallaşmasını ve 25 Haziran 1962 de ulusal oyunlar kapsamına aldırarak yasallaşmasını sağlamıştır.30 kasım 1972 de dünya taekwondosunun merkezi kukkiwon açılmıştır ve kore Taekwondo başkanlığına Kim-un -yong getirilmiştir.Aynı zamandada Dünya Taekwondo federasyon başkanı oldu.25 Mayıs 1973 te 17 ülkenin katılımıyla ilk dünya şampiyonası yapıldı.Bu sporun Türkiyede yaygınlaşması 1970 'de anterenör olarak getirilen Ço Sao- Se ile başladı.Bugün Taekwondo, olimpiyat oyunlarında olimpik spor olarak yer aldığından gelişime son derece elverişli bir spor dalıdır.


TAEKWONDO'NUN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ

KASIM 30, 1972 - Kukkiwon Dünya taekwondo merkezi binası tamamlandı ve açıldı.
MAYIS 25, 1973 - ilk dünya şampiyonası düzenlendi
MAYIS 28, 1973 - Dünya Taekwondo Federasyonu kuruld
EKİM 18, 1974 -1.Dünya Asya oyunları düzenlendi
EKİM 5, 1975 - Dünya taekwondo Federasyonu Dünya spor federasyonları birliğinin aktif üyesi haline geldi
NİSAN 9, 1976 - CISM ,Taekwondoyu resmi spor olarak kabul etti
TEMMUZ 17, 1980 - moskovada yapılan olimpik komitenin 83. kongresinde Taekwondonun olimpik bir spor dalı olması onaylandı
TEMMUZ 24, 1981 - Taekwondo .dünya oyunlarında gösteri sporu olarak yer aldı
TEMMUZ 5, 1982 - Taekwondonun 1988 seulolimpiyat oyunlarında gösteri sporu olarak yapılmasına ve incelenmesine karar verildi
EYLÜL28, 1984 - Taekwondo nun 1988 seulde resmi gösteri sporu olması ve ilerde tam resmi spor dalı olarak yer alması kesinleşti
TEMMUZ 3, 1986 - Colorado'da ilk dünya Taekwondo kupası düzenlendi
EYLÜL 30, 1986 - Seulde asya oyunlarında resmi spor dalı olarak 17 ülkenin kartılımıyla yapıldı
KASIM 29, 1986 - Birinci Dünya ünüversitelerarası taekwondo şampiyonası düzenlendi
AĞUSTOS 9, 1987 - Taekwondo İNdianada yapılan Pan-Amerikan oyunlarına resmi spor dalı olarak dahil edildi
EKİM 7, 1987 - İspanyanın Barselona şehrinde 1.Dünya Bayanlar Taekwondo Şampiyonası düzenlendi
EYLÜL 17-20, 1988 - 24.olimpiyatlarda 25 ülkeden 129 spocu katılımıyla gösterisporu olarak yapıldı.
AĞUSTOS 14-17, 1991 - Cuba. da yapılan Pan amerikan oyunlarında yer aldı


TAEKWONDO'NUN RUHSAL ÖNEMİ

(Bu yazı Galip.Z.Yalçınkayanın Taekwondo adlı eserinden alınmış bir paragraftır.Kendisine teşekkürler.Bu değerli eser taekwondo için türkiyede en önemli yazılı eser.Genç kuşak hocalarımızdan daha mükemmellerini bekliyoruz)

İnsanı sağlam bir sağlığı varsa hareketlerinde canlılık gösterir.Sağlıklı olmayan ise işe karşı arzusunu kaybeder.Bu arzı zihinden ziyade duygusal hareketlerle yakından ilgilidir.Aynı zamanda ahlaki kavramlarla ilgilidir.Taekwondo vucuttaki her bir organda enerji sağlayan asları geliştirerek,beyni çalıştırarak hareket arzusu yaratan bütün fiziksel sistem için bir spordur.İnsan sadece hayatta kalmakla yetinmez.Kuvvetli ve iyi yaşamayı arzu eder.
Bundan dolayı taekwondo aklı fiziksel hareketlerle birleştirip yaşama gücü sağlar.
İnsan vucudu fiziksel kurallardan ayrı değildir.Bir bakıma büyüyen,gelişen makina gibidir.İnsan makinesi duruşları uygun biçimlere dönüştürerek,çeşitli etkenlere uyar..Ruhi olarak düşünür.Zihnieğitimle aydınlanır ve geliştirilir.Bundan dolayı zihinsel eğitimi yoksa iyi düşünemez ve yaratıcılık özelliği gelişemez.Ağır ve hafif sporlar vardır.Ağır sporlar kuvvetli savaşma ruhundan ve kendini korumadan kaynaklanır.Buna karşı hafif sporlar sadece dolaşım sistemlerini düzenlerler.Taekwondo karekteri kuvvetlendirir ve liderliği geliştirir.Liderlik ve kuvvetli savaşma ruhu her işte kendine güveni sağlar. Böyle ce ve sukunet ve güven hissinden dolayı sabırlı ve alçak gönüllü olunur.Kendi arzularını yenerek toplumda lider olarak önemli bir karakter kazanmış olur.Bundan dolayı taekwondo insanın doğru ve vatanperver olması için temel sağlar
Eğitimle:
Refleks--Karar--Cesaret--Kendine güven---Kendini korumada güvenme--Bağımsızlık--Sükünet(Sakinlik)--Liderlik--Cesaret,işbirliği--Vatanperverlik sağlanır.
Taekwondo genel bir fiziksel spordur.Çünki içinde bütün kasları ve vucudun bütün eklemlerini hareket ettirmek zorundadır.İnsanlar birçok sebepten dolayı çevreye uymak,sağlıklarını muhafaza etmek ve yaşamayı sevdiklerinden dolayı spor yaparlar.İnsanın yaşamında birtakım ihtiyaçları vardır.Taekwondo bunlara cevap veren ve insanın iç ve dış çevre ile düzenli ilişkisini sağlayan bir spordur.
Taekwondo vucudun bütün kısımlarını hareket ettiren,sistematik bilimsel hareketlerin karmaşık durumlarıdır.Bundan dolayı taekwondo insanın fonksiyonlarını muhafaza etmesi ve sağlaması bakımından önemlidir.
Taekwondı bütün vucut uzuvlarını silaha dönüştürür.Bundan dolayı insan saldırganlardan kendini korur ve yurdunu korumak için savaştada kullanılır.Yumruklar çekice,Parmak uçları keskin mızrak ucuna,El kenarı keskin bıçağa ve ayaklar balyoza dönüşür.Taekwondo o kadar etkili bir spordurki,etkisini insan üzerinde denemek tehlikelidir.Bununiçin uzmanlar bunu kiremit ,tuğla,mermer,taş üzerinde deneyerek gösterirler.
Psikolojisi
800 yıl önce yaşamış olan bir japon samurayı olan Musaahi'nin yazmış olduğu bir kitap ,seksenli yılların iş dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır.Bu başarı bir sloganın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
"Musashi konuştuğu zaman ,tüm wallstreet dinler"
"Beş ringin kitabı"adlı eser amerikalı yöneticileri adeta büyülemiştir.Musushi!nin stratejik kuralları,üniversitelerdeki sayısız seminerlerin ve çok uluslu şirketleriin içeriğini oluşturmuştur. Taekwondo ve yönetim bilimi arasında benzer bir ilişki olduğunu belirtmek isterim.Ayrıca taekwondo,sadece yöneticiiler için ideal bir spor olmakla kalmaz aynı zamanda yönetim kararlarının stratejisini ve planlama metodunu belirleyen prensipleride içermektedir.Taekwondo neden yöneticiler için ideal bir spordur?Şimdi bir üst düzey yönetişcisine Taekwondonun kazandırdığı-kazandıracağı becerilere ve yetaneklere bir göz atalım.
Genellikle bir yönetici problemli olaylar karşışında içinde bulunduğu strese rağmen o problemi en iyi çözmek zorundadaır.Bunun içine fiziksel durumununiyi olması,canlı ve uyanık olmasu gerekmektedir.Bu enerji olmaksızın canlılığını ve karizmasını yitireceğinden insanlarla kuracağı ilişkilerde oldukça zorlanacaktır.Bir yöneticinin yeterliliği,sporu yaşam tarzı olarak görmesi ve tanınmışlığı ile artacaktır.Yatenekleri ise değişkenliği,sürekli araştırmacı olması ve hislerinin çok kuvvetli olmasıdır.
İyi bir yöneticinin onu başkalarından ayırt eden en önemli yönü,uyumlu ve sakin olmasında yatar.İyi bir tahlilci olduğu kadar,insanlarla iletişim kurma konusundada oldukça başarılıdır.Beyninin sağ ve sol küresindeki fonksiyonları dengeli ve etkili bir şekilde birleştirir.(Tahmin edebilme,hissiyat)
Fiziksel güç,zeka gücünü ortaya çıkarır.Fiziksel performanstaki herhengi bir düşüş zeka fonksiyonlarıda olumsuz bir şekilde etkiler.Tam terside söz konusudur.Konuşma sporu genelde aktif ve güçlü iradeli insanlar için çok önemli ve gereklidir.Bir yöneticinin işi perpormans ile bağıntılı olduğundanfiziksel eğitim bir yönetiçi için vazgeçilmez bir unsurdur.Bazı insanlar hayatta çok başarılı olmak anlamına gelen fiziksel ve sosyal güce sahip olmanın ne anlama geldiğini kesinlikle bilmezler.Fiziksel ve zeka kabikliyetlerini yitiren ,sigara ve alkol kullanan insanların fonksiyonlarının bozulması işlerinde yeterince başarılı olmamalarının nedeni olur.
Her yüksek performans harcıyan sporcu yada yönetici fiziksel bakımından şuurunun dengeli olması,doğru beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzının getirdiği enerji seviyesine dikkat etmelidir.
Taekwondo gibi sporlar. fiziksel yapınınüzerinde olduğu kadar zeka gücü üzerindede bir etkiye sahiptir.
Fakat taekwondo neden yöneticiler üzerinde ideal bir eğitim yöntemi sunar?Galiba bu sorunun cevabı ön koşul sayılan kişisel karakteristik özelliklerde yatmaktadır.Bu hem yöneticiler için geçerlidir hemde taekwondocular için geçerlidir.
Kendi yolunu çizebilme,kendine hakim olma,objektiflik,dengeli olma,çabukluk,derin ve detaylı düşünme gibi.
Şindi bir profesörün tönetici kavramını nasıl tarif ettiğine bir bakalım:"Bir yönetici eleştirici olmalıdır.Ancak eleştiriyi yaparken yapıcı bir sertlik taşımalıdır.Karşılıklı tartışmalarda akıllı çıkışlarla mantıklı bir yol izlemelidir,ikna gücünü kullanmalıdır.Ancak ters tutumlar ve zıt görüşler karşısında da toleranslı davranabilmelidir"
Fiziksel yönden taekwondocu ile yönetici arasında bazı paralellikler kurmak yanlış olmaz.
Şimdide taekwondoyu santranç oyunu ve ve bu oyununyarışma sahasındaki durumu ile karşılaştıralım.
Preformans hızlı düşünme ve refleks ile sağlanır.Fiziksel ve zihinsel bakımdan sürhatli davranmak,hız kazanmak eğitimle sağlanabilir.Bunun için en tavsiye edilen sporda taekwondodur.
Spor bilimine göre ana motorik yetenekler güç ,hız,dayanma gücü ve bir takım aröaşık düzenleyici vasıflardan oluşmaktadır.Taekwondo hız-güç ve düzenleyici yönleriyle mükemmel bir spordur.Bir taekwondocu hem savunma hemde saldırı tekniklerinde hız açısından çok iyi yetişmiştirTaekwondo aynı zamanda çeviklik adaptasyonkendine hakim olma,deüşken durumları kontrol altına alma gibi düzenleyici yetenekleride geliştirir.Bu spor motor faktörler,zeka fonksiyonları
faktörleri ile çok yakından bağlantılıdır.Taktik ve müsabaka içerisindeuygulamadada katkıda bulunurlar.yetenekler,spocunun olduğu kadar anterenör ve tyetiştirici içinde üstünlük noktasında bir avantaj kazandırır.
Taktik öğretilen kabiliyetlerin / hareketlerin yarışmada nasıl kullanılacağının gösterilmesidir.Dolayısıyla taktik hem spocu hemne anterenörün problem çözme işlemini düzenliyen bir çeşit yöntemdir.
Taktik,placak olayı önceden önceden tahmin ve idrak etmekten ibarettir.İdrakin nteliği çok önemlidir.Bunun için tecrübe,konsantre gücü,yüzeysel gözlem ve iyi bir taktir yeteneği gerekmektedir.Anterenör bile bir oyuncu ve yarışmacı gibikarşı tarafın gücünü ve zayıf yönlerini belirler,keşfetmeye çalışır.Bu şekilde düşünerek düzenleyici kabiliyetlerden başlattıp taktiklere gelinceye kadar yaratıcılık,değişkenlik ve zekilik gibi faktörlerle karşılaşırız.
Tekrar yöneticilerin becerilerine dönelim.
Fakat unutmayalımki fiziksel ve akli yeteneklerin ötesinde sağlıklı bir zekaya sahip olmak şarttır.Örneğin yaşam tarzını sağlıklı tutmak için bioenerjik metodlar mevcuttur.
Sadece müsabakada değil aynı amanda gerçek hayatta Karşılaşılan güçlüklerle mücadele edebilmek için akli durumumuzun dengeli ve sağlıklı olması gerekir.Tabiki bu bir eğitim,tecrübe ve olgunluk sürecidir.Yöneticiler bir karar verme yada yaratıcı bir işlem süreci esnasında stresli bir atmosfer süreci içinde olabilirler.Ama bu ortamdan taekwondo sayesinde gerginlik ve rahatlama arasında ki doğru ritmi bulabilmek için taekwondonun sunduğu imkanlar vardırBunlar;müsabakanın sertliği bir çeşit rahaylama sağlayacağı gibi Taekwondonun usülleri çerçevesinde akli ve fiziki yetenekleri kullandığını farkedebilmede bir tür rahatlama sağlayabilir.Taekwondo yöneticiler ve iş adamları için ideal bir spor olabilir. Bu sadece bir tatmin değil aynı zamanda işi problemlerle uğraşmak,uzlaşma sağlamak ve gelecekle ilgili bir şans yakalandığı zaman hemen harekete geçmek gibi görevleri olanlar için çok önemli bir geliştiricidir.


FİZİKSEL EĞİTİM OLARAK TAEKWONDO

Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekasını,düşünce ve duyularını sürekli çalıştırarak diri tutar.Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olarakda o kadar diri ve canlıdır.Taekwondodaki teknik ,artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır.
Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi ,akıl ve vücut arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise taekwondodaki felsefi sahayı oluşturur.
Bu nedenle taekwwondo tekniğin ,sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondodaki felsefi amaç insan ruhunun ,karakterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır.Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar.Taekwondo fiziksel ve ruhi eğitiminin metodoloji olarak kendini gösterir
Taekwondonun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.Taekwondoda olgunlaşıldıkşa ve yaş ilerledikçe de felsefi yapısı kendini hissettirir.Takwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz.
Taekwondoda güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır.Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır.
taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir.Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister.Güç, sürat , teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen ,kişişel çalışma ile geliştirilemez her zaman bir eğitici ve yardımcı partner ister .
Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar ,yarışmalar her dönemde yapıla gelmiştir.Taekwondonun bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken ,güç gösterisine akli becerileride katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister.Bu nedenle de samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır.Teorik bilgiler edinilir.Buda zamanla ,insandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.Aslında işin başında rakipleri bertaraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır.Ve icrası taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar.
Taekwondo müsabakaları ,güç, çabukluk , teknik, ve hata yapmama üzerine kuruludur.Bu faktörlerin taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi ,taekwondoya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.

 

Taekwondodaki sanatsal düşünce


Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur.Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zarafet , aklın ve ruhun bir ürünüdür.Düşüncenin dışa yansımasıdır.Herkes taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz.Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır.Çünkü akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.Tıpkı bir balerin gibi, taekwondoda da kişinin ruhi, akli zenginliği ,mükemmel bir duyarlılığı şarttır.Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısının da taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek olgunlukta ve zarafette olması gereklidir.Taekwondodaki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği MUYE olarak tanımlanır.Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.
Taekwondodaki felsefi düşünce
Taekwondodaki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir.Taekwondodaki felsefi yapı, insanla doğa ve evren arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek üzerine bina edilir.Bu MUTO olarak tanım bulur.Pratik hayata yansıması şeref duygusu ,nezaket,olgunluk,sabır vs.kavramlar olarak olur.Pomsee tekniklerinde bu kavramların üzerin vurgulanmaya çalışılır.İçsel düşüncenin ,dışa vurumudur.

 


Temel İlkeler

Taekwondoda Genel Kaideler
1-Nezaketken,kibarlık
2-Dürüstlük
3-Azim,hırs
4-Nefsi kontrol
5-Cesaret
Taekwondo Yemininde olması gereken uluslararası prensipler.
Taekwondo prensiplerine bağlı kalmak
Eğitmenlere ve kemer ve yaşça büyük olanlara saygılı olmak
Taekwondoda öğrendiklerini asla kötüye kullanmamak
özgürlüğün ve adaletin şampiyonu olmak
Dünyada barışın teşekkülüne katkıda bulunmak.
Taekwondocunun karakter yapısı
Dürüst ol ve her zaman adaletli davranmalı
Herkese karşı saygılı ve yardımsever olmalı
Sadık olmalı,kibarlıktan ayrılmamalı
Taekwondo prensiplerini aklından hiç çıkarmamalıdır.
ÇOCUKLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR SPOR
Taekwondo yaş limiti olmayan ve her yaşta yapılabilen bir spordur.bilhassa çoçuklar için vazgeçilmez bir spor dalıdır.Çoçuklar bilhassa taekwondoya bir oyun niyetiyle başlarlar ve bu süredede reaksiyon kabiliyetleri artar,diğer sporculara saygıyı, kenidilerinin eksik ve üstün yanlarını ve bunları tekafi yolunu öğrenirler.Taekwondo müsabakaları ise çoçuklarda büyüklere göre farklılık gösterir.Resmi müsabaka yaşuna gelmiyen çoçuklarda müsabakalar esnasında büyüklere göre daha kalın koruyucu elbiseleri giydirilir ve baş kısmına vurma yasaklanır.
TAEKWONDO TEHLİKELİ BİR SPORMUDUR
WTF Taekwondoda başa vurmak serbest olduğu için Full Kontack dediğimiz Sporlar kategorisinde sayılmaktadır.Ancak pratikte taekwondo sanıldığı kadar tehlikeli değildir.Müsabaka yaşına gelmemiş ve gerekli kemere ulaşamamış çoçuklarda başa vurmak yasaklanır .Müsabaka yaşına gelmiş sporcularda ise belli bir kemer seviyesine ulaşması beklenir.Maç esnasında denk kemerlerin müsabakaları ile tehlike arzetmez.Bu nedenle taekwondoda sakatlanmalar ve nakavtlar çok nadir olur.Ayrıca müsabaka esnasında vucut ve baş için tüm koruyucu tedbirler alınır.Buna rağmen başa gelen bir darbede kişi K.O.ile yani hakem kararı ile maçı nakantla kaybetmişşe 3 ay süre ile müsabık yarışmalardan uzak tutulur.Bu nakavt üç ay sonraki yarışmalardada tekrarlanmışşa o kişi bu ez 6 ay yarışma harici bırakılır.Eğer 6 ay sonra bir tekrarda o kişi tamamen Taekwondo müsabakalarından men edilir.
ITF taekwondo semi -kontack kategoride müsabakalar düzenler.Bu müsabakalarda başa vurmak yasaktır.Ancak her nasılsa burdada yüze yumruk atmak serbesttir ki vuruş hedefini tam bulmadan teknik gösterilerek kesilir.Yinede burada bir sporcu yüze daha çok darbe alır.Ancak burdada koruyucu eldivenlerle ve başlıklarla gerekli tertibatlar alınır.
DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONALARI
Dünya taekwondo şampiyonası -Her 2 yılda bir
Dünya kupası - Her yıl düzenli olarak yapılıyor
Olimpiyatlar - her 4 yılda bir yapılmaktadır
Dünya oyunları - her 4 yılda bir yapılıyıor
Kıtalar şampiyonası(Pan Am, Asian, All Africa, etc) - her 4 yılda bir olimpiyatlardan bir yıl önce yapılıyor
CISM şampiyonası - CISM organize ediyor
FISU şampiyonası - FISU organize ediyor
Dünya gençler takwondo şampiyonası(geçtiğimiz yıl1999 da istanbul bu organizeye ev sahipliği yaptı)

Vücudun can alıcı noktaları (KeupSoh)

Vucudun can alıcı oıktalarını aşağıda şemalar halinde vermeye çalışacağız.Vucudun bu gösterdiğimiz can alıcı noktaları güçlü,teknik,ve tam yerine vuruş yapıldığı zaman paralizi yani kısmi bir felç oluşumuna neden olurlar ve saldırgan anında etkisiz hale gelir.Sinir sistemine yapılan bu ataklar mide bulantısı,baş ağrısı veya daha ağır komplikasyonlara yol açar.
burada gösterdiğimiz bölgeler vucuttaki bölgelerin tamamı değildiir.Vucud hakkında ve taekwondo hakkında bilginiz arttıkça bu bölgeler hakkındada bilgileriniz artar.
Bu bölgeleri öğrenip insanlara zarar veresiniz diye göstermiyoruz tabikiii....
Size veya bir masuma saldıran ve canınıza kastedmiş insanlara karşı net ve etkili bir darbe ile onları etkisiz hale getirmenin çaresi için bu bölgeleri öğrenmekte fayda vardır.Çüğnki tek bir darbe ile rakibi etkisiz hale getirmek onunda iyiliği için olacaktır.Saldırgana 20 tane yumruk vurup kafasını gözünü şişirmektense tek bir yumrukla hem fazla incitmemek hemde saf dışı etmek mümkündür.
Noktalarda hafif veya komple vuruşa göre oluşacak etkiyi numaralarla şemalandıracağız

ETKİ DERECELENDİRMESİ
Hafif şiddette ağrı etkisini=1
Orta şiddette Ağrı etkisini=2
Dayanılmaz ağrı etkisin=3
Bayılma veya geçici felç etkisin=4
öldürücü etkiyi=5
rakamı ile ifade edeceğiz

Vucudda bu şekilde etkilenmelere maruz kalan net 280 tane can alıcı nokta bulunur.

Bu noktalar genelde
A-)Başın önünde
B-)Vucudun önünde
C-)Vucudun arkasında bulunurlar
Biz bunlardan bir kısmını vermekle yetineceğiz.
Başımızın önünde 13 tane önemli nokta bulunur.

 
Duruşlar (Sohgi)

Her teknik Joonbi komutuyla başlar.Bu hazır ol manasına gelen bir terimedir.Her tekniğinNarangi sohgi duruşuyla başlar .Yani Joonbi komutu duyulduğu zaman sporcu Narangi sohgi pozisyonunu alır.

Naranhi Sohgi 'Parallel'duruş
Pyonhi Sohgi Hazır duruşu.
Moa Sohgi Ayaklar kapalı
Ahp Sohgi Yürüyüş pozisyonu
Ahpkubi Sohgi İleri adım
Dwikubi Sohgi Geri adım
Juchoom Sohgi At adımı duruşu
Bum Sohgi Kaplan adımı
Koa Sohgi Çapraz duruş

Bloklar(Maggi)

Ahre maggi Aşağı seviye blok
Momtong maggi Orta seviye blok
Eolgul maggi Yukarı seviye blok
Geudeureo maggi Bir elin desteğile diğer elin dirsek bloğu
Sonnal-bakat maggi İçten dışarıya doğru bıçak el bloğu
Gawi maggi Makasc bolğu bir el ahre maggi, diğeri momtong-bakat maggi yapar
Eotgalyo maggi 'X'-bloğu
Hechyo maggi Büyük blok
Bituro maggi Dairesel blok

Kol techniques

Eolgul jireugi Yukarı yumruk
Momtong jireugi Orta sveiye yumruk
Sonnal mok anchigi Bıçak elle boyuna yapılan vuruş.
Pyeonsonkut jireugi Parmakla mızrak vuruşu
Doobeon jireugi Komple yumruk .Her iki el arka arkaya
Kaljaebi Boğucu yumruk

Kicking techniques (Chagi)

Ahp-cha-gi Öne tekme
Dolryo-cha-gi Döner tekme
Naeryo-cha-gi Yukardan aşağı tekme
Yop-cha-gi Yan vuruş
Dwi-cha-gi Arkaya tekme
Hooryo-cha-gi Kanca vuruşu
Bandae-dolryo-cha-gi Döner kanca vuruşu
Dwi-dolryo-cha-gi Döner kanca vuruşu

Counting

Hana Bir
Tul İki
Set Üç
Net Dört
Tasot Beş
Yosot Altı
Ilgob Yedi
Yudol Sekiz
Ahop Dokuz
Yeol On
11. Yeol Hanna Onbir
12. Yeol Tul Oniki
13. Yeol Set Onüç
20. SeuMool Yirmi
21. SeuMool hanna Yirmibir
22. SeuMool tul Yirmiiki
30. SoReun Otuz
40. MaHeun Kırk
50. Sheen Elli
60. YeSoon Atmış
70. IlHeun Yetmiş
80. Yudoon Seksen
90. AHeun Doksan
100. Bak Yüz
The following words are of chinese origin and are mostly used as "1st, 2nd etc." (The first Taeguk: Poomse Taeguk Il Jang)

1. Il 1inci
2. Ee 2inci
3. Sam 3üncü
4. Sah 4üncü
5. Oh 5inci
6. Yook 6ıncı
7. Chil 7inci
8. Pal 8inci
9. Koo 9uncu
10. Sip 10uncu


The body

Mom Vucud
Eolgool Üst Vucud (baş ve boyun)
Momtong Orta seviye(karın)
Ahre Aşağı seviye vucut ayalar ve bacaklar
Meo-li Baş
Mok Boyun
Myung chi Solar plexus
Pal El
Palkoop Dirsek
Palmok Avuçiçi
Son El
SonMok Wrist
JuMeok Yumruk
Dari Bacak
Murup Diz
Baal Ayak
Apchook Ayak tabanı
Competition

Gyorugi Müsabaka
HohGoo Vucut koruyucu
Charyeot Dikkat adımı
Kyeongre bow
Joonbi Hazır
Jeon round
Il-hoejeon ilk round
Shijak Döğüşe başla
Kallyo Dur
Kuman Döğüş sonu
Kam-Jom-Hana penalty puanı
Kyeongo-Hana Hata
Hong Kırmızı
Chong Mavi
Boo Sang Sakatlık
Taekwondo Stil formları

Poomse stil formları
Hosinsul self-defense
Gyorugi Müsabaka
Kyepka Kırış
Yönler

Ahp Ön
Dwi Arka
Bandae Dönme
Bakat Dış
An İç
Anuro İçeriye
Bakuro Dışarıya
OhReun Sağ
Wen Sol
Genel Terimler

Poomse/ Hyong stiller
Daeryon Adımlar
Sajoe daeryon four-direction movement
Pan ja yu Yarı kontak müsabaka
Gyorugi full kontak müsabaka
Hosinsool self-defense
Paegi Serbest teknikler
Kihap Bağırış
Chagi Tekme
Chigi Elle atak
Jiroegi Yumruk
Dan Siyah kuşak dereceleri:1den-10a derece
Gup Renkli kuşak dereceleri
10th (white) 1st (red-black)
Dobok Taekwondo kıyafeti
Tie Kuşak
Dojang Salon
Kwan Okul
Sabeom Nim Antrenör
Kam sa hamnida Teşekkür


TAEKWONDONUN GENEL FAYDALARI


Fizyolojik ve biyolojik faydaları


Daha enerjik bir organizma sağlar.
Bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı direnci arttırır.
Kilo almayı önler vucud yağını düşürür.
Bedensen işlerde geç yorulmayı erken dinlenmeyi sağlar.
İç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar.
Vücutta kılcal damar sayısı artar.
Kalp üzerinde olumlu etkilere yol açar.
Kalp volümü artar,Kalbin pompaladığı kan miktarı arar.,sol ventrükülde hipertrofi olur,Kalbi besleyen kroner damarlar genişler.

 

Sosyolojik faydaları

Farklı toplumların insanlarını kaynaştırır.
Belli amaçlara ulaşmada eğitsel bir amaçtır.
Grup çalışmaları ile fertler arasında karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı geliştirir.
Fertlerin kurallara uymasını ve dürüst olma özelliklerini geliştirir.
Fertler arasındaki sosyalleşme sürecini hızlandırır.
Her yaş meslek ve cinsten insanın boş zamanını değerlendirmesinde etkili bir araçtır.
Milletçe ihtiyaç duyulan karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir.
Kötü alışkanlıklardan uzak tutar,toplum dışı fertleri topluma kazandırır.
İnsanların çalışma ortamlarında yaşadıkları stres ve baskılardan kurtulmalarında bir araçtır.
Kişilerin toplum içinde statü kazanmalarını sağlar.

 

Psikolojik faydaları


İradeyi kuvvetlendirir zekayı geliştirir.
Telafi mekanizması olarak kompleksli insanların tedavisine katkı sağlar.
Seksüel dürtüleri fiziki harcamalara çevirir.
Kişiliği olumlu yönde geliştirir,mücadele ve dayanma gücünü arttırır.
Pozisyonlara ve sürpriz gelişen durumlara uyum sağlayabilme ve anında karar verebilme özelliklerini geliştirir,sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlar.
İnsanın kendini yenilemesine yol açar ve hoşgörü duygularını geliştirir.

 

Taekwondo hayatı mükemmelleştirmenin yolu ve yöntemidir.
Taekwondo teknik , sanat ve felsefenin buluşmasıdır.

 

Taekwondonun yapısı iki temel faktör üzerine bina edilmiştir.Pratik değer ve ideolojik değer.
Taekwondonun pratik değeri doğal hareketler üzerine kurulmuş temel bireysel hareketleri içerir ve belirli kurallar bu hareketleri sınırlar ve sistemleştirir..Taekwondonun ideolojik değeri ise taekwondo ile özdeşleşmiş 3 temel ideal üzerine kurulmuştur.Teknik düşünce , sanatsal düşünce ve felsefi düşünce. Daha da öteye modern taekwondo bir felsefi eğitim ve mücadele sistemidir.
Taekwondodaki teknik düşünce
Taekwondonun teknik olarak görünümünün temeli taekwondonun pratik olarak çalışılmasından doğar..Çıplak elle kendi kendine savunma ve fiziksel eksersizlerin sağlığa katkısı taekwondonun pratik olarak değerini ve yararını ortaya koyar.
Bu nedenle taekwondodaki teknik ideal ,pratik çalışma ve antrenmanın uygulanması ve öğrenilen tekniklerinin insanın hayat şartlarına hazırlanmasını sağlamasını esas alır.Taekvondonun kişiye verdiği bazı ruhsal kazanımları taekwondo dışındaki farklı öğretilerden de elde edilebilir ancak taekwondonun teknik ideal ve kazanımları sadece taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.Bu taekwondo çalışmaya özel bir kazanımdır. Bu etkileme insanın kendini tehlikelere karşı savunabilme yeteneği ve vücut sağlığının mükemmelliği olarak pratik hayata yansır.
Taekwondo çalışmasının pratik yaşamdaki dışa vurumu MUSUL olarak adlandırılır.

 
 TAEKWONDO NEDİR..!

TAE; Ayak, KWON; El anlamına gelmektedir. DO ise, ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimidir.
Taekwondo kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna ;TAEGYON yani Ayak Sistemi adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE de uygulanmakta olan KWONPOP yani Yumruk Metodu olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600 lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslar arası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 179 Ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir.

Taekwondo sporunun Ülkemize gelişi de 1960lı yıllara rastlamaktadır. 1968 yılında resmi olarak Judo Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ilk defa 1976 yılına resmi olarak Avrupa Şampiyonasına katılmış ve Ülkemiz takım halinde Avrupa İkincisi olmuştur.

1981 yılında Judo Federasyonundan ayrılarak müstakil Federasyon olan Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Mithat KOR getirilmiştir. Mithat KOR un Başkanlığı kısa sürmüş (12.01.1981-22.02.1982) 1982-1995 yılları arasında da Taekwondo Federasyonu Başkanlığını Prof. Dr. Esen BEDER yapmıştır. 1982 yılında Prof.Dr.Esen BEDER Başkanlığında oluşan Federasyon Kurullarının çalışmaları başarı grafiğini arttırmış bu çalışmada Teknik Direktör olarak görev üstlenen Sayın İsmet IRAZ'ın bilinçli, disiplinli çalışma ve isabetli karar görüşleri ile ülkemizde Taekwondonun yapılması hızla devam etmiş, Uluslararası alanda da bir çok başarılara imza atılmıştır.

TAEKWONDO'DA POOMSEA
POOMSEA NNEDİR...!

Poomsae – Pumse- Taekwondo hareketlerinin ustalıkla, ahenkli ve estetik biçimde anlatımıdır. Seri hareketler halinde; ruhunuzdaki olgunluluğun, bedeninizdeki beceri ve yeteneğin dışa vurumudur. Taekwondo felsefesinin bir kompozisyonudur.

Başka bir deyişle; Pumseler birbirine benzer hareketlerden oluşan fakat tamamen ayrı manalara gelen temel beceri hareketleridir. Taekwondo’daki temel hareketlerin sanatsal bir yaklaşımla anlatımı, Taekwondo felsefesi ve etiğinin kompozisyon şeklinde ifade edilmesidir.

Poomse çalışmak Taekwondo’daki temel tekniklerinizi sanatsal bir beceriye dönüşüp mükemmelleşmesine yardımcı olurken aynı anda ruhunuzun ve karakterinizin Taekwondo’nun anlamıyla bütünleşmesini sağlar.

Pumse; vucud, ruh ve zihin gelişimini sağlayan en temel Taekwondo öğesidir

 

Taekwondo ve Çocuk

Sevgili Anne ve babalar...
Çoçuğunuzun gün gelip bir Avrupa Şampiyonasında,bir Dünya Şampiyonasında veya niye olmasın ki, Olimpiyat oyunlarında madalya kürsüsüne çıkıp istiklal marşımızı dinletmesini istemezmisiniz............
O zaman ebeveyin olarak sizlerede düşen bir takım görevler ve sorumluluklar vardır.Zira güzümüzde uluslar arası başarılar; Antrenör ,sporcu ve aile arasında kurulan ve her üçünün de görevini mükemmel yapması sonucu ortaya çıkan uyumlu bir çalışma neticesinde kazanılmaktadır.
Çocuğunuzun taekwondo ile veya yapısına uygun olarak sprun herhangi bir dalıyla ilgilenmesini teşvik ederek ,Türk sporunun dünya konjüktüründeki başarısında sizde söz sahibi olunuz....
Taekwondo salonuna gitmek çoçukta bir eğlence olarak başlar.Henüz spor bilinci tam olarak yerleşmediği için taekwondo salonunu gitmekle çoçuk parkına gitmek arasında bir fark görmez.Bu nedenle 8-10 yaş arası çoçuklarda spor yaşantısı kendi istek ve arzuları ile değil genellikle anne ve babaların yönlendirmesi sonucu olur.


Taekwon-do sporu çocuğunuzun kendine güvenini geliştirir ve güçlülük duygusu sağlar.

Taekwondo bir savunma sporu olarak çocuğunuza yavaş yavaş savunma tekniklerini öğretir.Bu normal bir insanın beceremeyeceği özel çalışma sonucu kazanılan kabiliyetlerdir.Bu teknikleri bilen çocuğunuzda kendine güven gelir.Ancak salonda çok aktif duran arkadaşlarıyla vuran kıran çocuğunuzun sosyal yaşantısında tam tersi bir tavır takındığını görürsünüz.
Dövüş tekniklerini bilen bir çocuğun nasıl olurda günlük yaşantısında çok sakin bir insan olabileceği belki size ilk anda tezat gibi gelebilir.Zira Bu tür dövüş sanatları sporlarıyla uğraşanların hiç bir zaman televizyon ve gazetelerde bir kavgaya,bir cinayete veya olumsuz bir davranışa katıldığı haber olmamıştır.Haber olamaz çünkü istisnalar olsa bile sporcuların bu tür nahoş girişimlere katılmasının imkanı yoktur.Bunun arkasında aslında ince psikolojik tahliller vardır.Şöyle ki:
Okul öncesi eğitimde öğretmenler asla çokçuğunuza okuma ve yazma öğretmemenizi tavsiye eder.Öğretmenlerin tercihi okula başlayan çocukların aynı eğitim seviyesinde olmasıdır.Daha birinci sınıfta olduğu halde okuyabilen yazabilen,kavrayabilen bir çocuk genellikle üst sınıfa aktarılır.Bu çocuğun çok zekalı olduğundan değil .İlk sınıfta çekeceği uyum zorluğundandır.Bilen çocuk derslere katılmaz.İçine kapanır.Arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşma duygusunu kaybeder.
Kısaca bir konuyu bilen kişi,o konuyu yeni öğrenmeye veya uygulamaya çalışılan bir ortama karşı kayıtsız ve ilgisiz kalır.Bu kendine güven duygusundan ve bilmekten kaynaklanır.
Gazete haberlerinde veya televizyonlarda çok seyrederiz.
"Komşunun tavuğu komşunun bahçesine girmiş.Çıkan tartışmada 3 kişi bıçaklanmış bir kişi ölmüş
"10 milyon Borcunu istemeye gitmiş alacaklısı tarafından öldürülmüş
Yoldan geçerken omuzu çarptı diye filan filanı öldürmüş"
Burada aslında sebep olan faktör,tavuk,10 milyon lira para veya omuzun omuza çarpması değildir.Kişinin kendi nefsinin başkasından üstün olduğunu ispat duygusudur.
Her insanın nefsinde,egosunda başkalarından üstün olma duygusu yatar.Ve zaman zaman bunu ispat etmeye çalışır.Bu insanın fıtratında olan ve zaman zaman kişinin kendisine de zarar veren kötü huylardan biridir.Kişi bu duygusunu dizginleyip en alt seviyeye düşürdüğü zaman mükemmelleşir.Aksi halde kişiyi tavuk için adam öldüren bir insan tipine dahi dönüştürür.
Taekwondo sporuna başlayan biri zamanla tüm dövüş tekniklerini spor bilinci altında öğrenir.Yaptığı işi bir spor olarak kavrar ve uygular.Ancak yapı itibariyle kendisine saldıracak 15-20 kişiyi etkisiz bırakacak bir tekniğe kavuşur.
Bu nedenle kendisine diploma verilir.Terfi ettirilir.Diploma ve kemer adı altında verilen nişanlar "dövüş tekniklerini bildiğinin belgeleridir".Bir sporcu buna o kadar değer verir ki yıllardır alın teriyle kazandığı bu değer yargılarını adi kokak kavgalarına düşürmez.Sokak kavgalarına itibar etmez.Kendine sataşan insanlara karşı,-"Hayır ben senden daha üstünüm diyerek" fiziksel üstünlüğünü ispata kalkışmaz.Gücünün ve değerinin farkında olduğu için karışışındaki insana karşı acıma duygusu ön plana çıkar.
Hatta herkesten önce okumayı bilen çocuğun sınıfta derslere katılmaması gibi,Kavga tekniklerini çok iyi bildiğinden öyle adi sokak kavgalarına o kadar ilgisiz davranır ki dönüp arkasını bile bakmaz.
Ne zaman canına kast ediliyorsa vücudu bir refleks olarak harekete geçer ki bu hem kendi hem de saldırganın iyiliği için gerekir.Çünkü kendi hayatını kurtardığı gibi ,bıçakla gelen rakibini en kısa ve basit şekilde etkisiz bırakarak katil olmasını ve ömrünü hapiste geçirmesini engeller.
Çocuğunuzu taekwondo yaşantısının daha ilk senesinde gözleyin.Önceden haşarı olan,sağla solla kavga eden ve kendisine sataşanlara bir şey yapamadığı için eziklik duygusu ile ağlayarak size şikayete gelen çocuğunuzun, Taekwondoya başladıktan sonra kimseyle kavga etmediğini kendisine sataşanlara bile ilgisiz kalıp arkasını dönüp yoluna devam ettiğini,bu esnada bir şey yapmadığı için eziklik duygusu yaşamadığını ve zavallılık kompleksine düşmediğini görürsünüz.Bu bilmekten,kendini güçlü hissetmekten ve acıma duygusunun gelişmesinden doğan bir durumdur.
Unutmayın bir konuda kendini ispata kalkışanlar o konunun cahilleridir.Bilen insanlar az konuşur ve öz konuşurlar.

Taekwondo çalışan çocuğunuz hayatı boyunca hiçbir kimseyi düşman olarak görmeyeceği gibi asla bir düşmanı da olmaz.

Taekwondo çalışan çocuğunuz taekwondonun karakteristik yapısı gereği kimseyi düşman olarak görmeyen bir şahsiyet olarak büyür.
Çünkü Taekwondo ahlakında asla düşman yoktur.Herkes bu ilkeyi dikkatlice göz önüne alır.Peki insan hayatında bunca tehlike ,zorluk ve mücadele olmasına rağmen nasıl oluyor da taekwondocunun düşmanı olamaz.Taekwondocu dünyada zorluklara ve karşıtlıklara rağmen tıpkı kendi minerallerini ve beslenecek

suyunu kendi elde eden ve insanlara fayda veren şifalı bir bitki gibidir.Taekwondo kişiye karşı olan her şeyin üstesinden kendi kendine gelmeyi öğreten bir metottur.
Kişi korktuğu çekindiği tehlikeyi düşman olarak kabul eder.Düşmanın veya tehlikenin büyüklüğü sizin onu tarif ettiğiniz , gözünüzde büyüttüğünüz kadardır.Veya sizdeki aczi yet ve zavallılık tehlikenin büyüklüğünü ve gücünü ortaya kor.Taekwondocu mücadele metotlarında bu dengeye dikkat eder.Kendi kapasite ve gücünü arttırması sıradan bir insan için tehlike veya düşman olan bir şeyin kendisi için hiçbir şey ifade etmemesi anlamına gelir.Tehlikenin boyutu sizin korkunuz kadardır. Saldırganın gücü sizinkinden fazla ise ve korkuyorsanız sizin için bir tehlikedir ve bir düşmanla karşı karşıyasınız demektir.Ama gücünüz ondan fazla ise onu bir tehlike kabul etmezsiniz dolayısıyla da düşman olarak görmezsiniz.
Size bağırın, çağıran ve küfreden ufak bir çocuğu kalkıp dövmezsiniz. Sonuçta çocuk der ilgilenmezsiniz.Hatta bu çocuğun derdi nede böyle yapıyor diye yardımcı olursunuz.
Ama bunları size karşı koca bir adam yapıyorsa tehlike kabul eder hatta kaçarsınız.Sonuçta gücü sizinkine denk veya sizinkinden fazladır ve size zarar verecektir.
İşte taekwondocunun rakip olgusuna bakışı böyledir.Gücünüzün ve yeteneklerinizin rakipten ve saldırgandan daha fazla olduğunu bilirseniz onu tehlike kabul etmezsiniz düşman olarak görmezsiniz.
Bu duygu ve düşünce taekwondonun savaş ve sertlik değil barış ve dostluk için olduğunun onaylamamıza nedendir.
Taekwondo kişinin kendi kendini eğitmesini ve gücünü maksimuma çıkarmasını esas alır.Karşıdaki alternatiflere göre hareket etmez.Dış ortamda her zaman mikroplar ve virüsler olacaktır.Eğer bunlar vücut direnciniz düşükse size zarar verir ve sizi hasta ederler.Bu nedenle amaç vücut direncini korumak kuvvetlendirmek ve gerekirse aşı yaptırmaktır.Taekwondodaki amaçta tıptaki bu aşı yaptırıp vücut direncini kuvvetlendirmeye benzer.Böylece mikroların ve virüslerin sizin için tehlike olarak bir anlamı kalmaz.Havlayan köpekten korkan kişi kaçar köpekte onu kovalar durdur.Ama kokmayan kimse köpekle dost olur ,onu okşar sever ve istediği gibi yönlendirir.
Taekwondodada güçlü olmamın en önemli prensibi insanın korkularını yenmesidir.Bir bakıma insanın kendi nefsiyle mücadelesidir.Kendi gücünün ve kapasitesinin farkına varması ve o ruh halinin kendisi için bir kalkan oluşturmasıdır.Bu şekilde ancak hayatın bir anlamı olabilir. Hayattan zevk alabilirsiniz.Kararlarını kendi alan,aldığı kararlardan kendi sorumlu olan bu nedenle de sonucundan korkmayan insan tipi ancak hayatta mutlu olabilir.Çünkü kimseden korkmaz ve çekinmez.
TAEKWONDO ÇALIŞIN ve ÇOCUĞUNUZA ÇALIŞTIRIN HERKESİN SİZLE veya ÇOCUĞUNUZLA DOST OLMAK İÇİN YARIŞTIĞINI FARKEDECEKSİNİZ


 

ÇOCUK VE SPOR


Bu bölümde hepimizin en değerli varlığı olan çocuklarımızın ve çocuğun üzerine egzersizin yaptığı etkileri; yetenek ve yetenek seçimi konusunu ve de çocuğun büyüme ve gelişme dönemlerini aktarmaya çalışacağız. Bu genel konularla ilgili daha detaylı bilgileri kaynaklar bölümünden ulaşacağınız kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorularınızı da bilgimiz çerçevesinde yanıtlamaya çalışırız.

ÇOCUK ve EGZERSİZ
1-Çocukluk dönemi nedir?
Çocukluk dönemi doğumdan itibaren 11-12 yaşına kadar süren bir zaman kapsar. 0-1 yaş süt çocukluğu, 1-3 yaş küçük çocukluk, 3-6 yaş okul öncesi çağı, 6-10 yaş birinci okul çocuğu çağı, 10-12 yaş ikinci okul çocuğu çağı olarak kabul edilir. Ancak yaşa bağımlı kalmadan , doğumdan itibaren çocuğun, fiziksel, zihinse ve psikolojik gelişimindeki seyrine bakarak cinsel olgunluğa erişmesine kadar olan sürecin çocukluk dönemi olarak ele alınması gerekir. Çünkü , kimi çocuk akranlarına göre, daha erken veya geç gelişebilir.

2-Çocukların egzersize yanıtları nedir?
Çocuklar bilindiği gibi bir gelişme ve büyüme periyodu içindedir. Bu periyotta genç çocukların fizyolojik sistemleri, ağır egzersizlerin getirdiği yükleri karşılayacak düzeyde değildir. Bu güç ancak gelişme çağı sonrası yakalanabilmektedir. Özellikle 12yaşın altındaki çocuklar oldukça yüksek bir sempatik sistem aktivitesine sahiptir. Bu yüzden yüksek bir kalp atım sayısının bulunması ve uzun süren dayanıklılık aktiviteleri onların kapasitelerinin kolaylıkla tükenmesine neden olur. Bu dönemdeki çocukların aerobik güçleri düşüktür. Yeterli oksijen kullanma kapasitesine sahip değillerdir. Çünkü , kalbin bir seferde pompalayabildiği kan miktarı yani kalp atım volümleri düşüktür Ayrıca karbonhidrat depoları da ileri yaşlarınkine oranla daha azdır. Burada bilinmesi gereken puberte (ergenlik ) çağı öncesi beyin, sinir, kalp, akciğerler, böbrekler ve organizmanın iç ortamını sabit tutmak için (homeostasis) koordineli bir şekilde çalışan fizyolojik prosesler (işlemler) bebeklik ve çocukluğun ilk çağlarında zayıftır.

Bu sistemlerin gelişimi puberte ve sonrasında görülür. Pubertede görülen kuvvetlenme, puberte ile ilgili değil;hormonal faktörlerin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Vücudun egzersize ve homeostatik mekanizmaların diğer streslerine yanıt verme yeteneği 14 yaşına tepe noktasına ulaşır.

3-Çocukta antrenmanın tehlike ve riskleri nedir?
Çocuklarda performansın birdenbire ve geçici olarak yükselmesi gözlenir. Küçük yaşta antrenmana başlamanın negatif psikolojik etkileri ile ilgili çalışma sayısı azdır. Bir çalışmada Varek, performansları tekrar düşen çocukların şoka girdikleri ve spor yaşamlarını zamanından önce bitirdiklerini yazar. Çocukta antrenman tek yönlü uygulanmamalıdır. Cottea, yaptığı çalışmalarda antrenman te

 
  Webmaster : Lider spor kulübü  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu sitenin tüm hakları Lider Spor Kulübü'ne aittir. Sitenin içerdiği bilgiler, metinler, resimler ve belgeler izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.