LİDER SPOR KULÜBÜ
  Poomseler ve Yönetmelik
 

il

Pumse Tegik İl Jang

Keon... Cennet ve ışığı simgeler.
Pumsedeki bütün yumruklar orta(momtong) seviyedir.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Are Maki.
2. Apsogi'de ilerleyerek, sağ Apsogi Bande Çirigi.
3. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, sağ Apsogi Are Maki.
4. Apsogi'de ilerleyerek, Bande Çirigi.
5. Sağ ayak ekseni üzerinde 90 derece sola dönerek, sol Apkubi Are Maki.
6. Bloğun arkasına kesintisizce sağ elle Baro Çirigi.
7. Sol ayak sabit, sağ ayak çekilerek sağa doğru Apsogi Momtong an Maki(sol elle orta seviye blok)
8. Apsogi'de ilerleyerek, Baro Çirigi (sağ elle).
9. Sağ ayak ekseni soldan geriye dönerek, sol Apsogi Momtong an Maki.
10. Apsogi'de ilerleyerek, Baro Çirigi.
11. Sol ayak ekseni üzerinde 90 derece sağa dönerek, sağ Apkubi Are Maki.
12. Bloğun arkasına kesintisizce Baro Çirigi.
13. Sağ ayak sabit, sol ayak çekilerek sola doğru Apsogi Olgul Maki(üst seviye blok)
14. Sağ ayakla apçagi.
15. Sağ ayak Apsogi'de yere iner ve aynı anda Bande Çirigi.(13, 14 ve 15 kesintisizce yapılır).
16. Sol ayak ekseni üzerinde sağdan geriye dönerek, sağ Apsogi Olgul Maki.
17. Sol ayakla apçagi.
18. Sol ayak Apsogi'de yere iner ve aynı anda Bande Çirigi.( 16, 17 ve 18 kesintisizce yapılır.
19. Sağ ayak ekseninde 90 derece sağa dönerek Oen(sol) Apkubi Are Maki.
20. Apkubide ilerleyerek Bande Çirigi. KİAP!!
Geuman(Başlangıç pozisyonuna dönüş). Naranhi Sogi Gibon Cunbi

sam.gif

Pumse Tegik Sam Jang

Ri... Ateşi ve Güneş'i simgeler.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Are Maki.
2. Sağ Apçagi.
3. Sağ ayak Apkubi'ye iner ve aynı anda dubon Çirigi.(2,3 kesintisizdir)
4. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, sağ Apsogi Are Maki.
5. Sol Apçagi.
6. Sol ayak Apkubi'ye iner ve aynı anda dubon Çirigi.(5,6 kesintisizdir)
7. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Sonnal an Çigi.(boğazaa kılıç el vuruşu)
8. Apsogi'de ilerleyerek, Sonnal an çigi.
9. Sağ ayak sabit, 90 derece sola Duit Kubi Han Sonnal Bakat Maki.
10. Sağ ayağın zemini itmesi ile(ayak sabit) sol ayak yarım adım kayarak Apkubi'ye geçer.Aynı anda Kalça dönüşüyle Baro çirigi.
11. Sol ayak sabit, sağdan geriye dönerek Duit Kubi Han Sonnal Bakat Maki.
12. sağ ayak yarım adım kayarak Apkubi'ye geçerken Baro Çirigi.
13. Sağ ayak sabit, sol ayak önce sağ ayağın yanına çekilip sonra 90 derece sola dönerek Apsogi Momntong an Maki.
14. Apsogi'de ilerleyerek Momtong an Maki.
15. Sağ ayak ekseninde soldan 270 derece dönerek Apsogi Are Maki.
16. Sağ Apçagi.
17. Sağ ayak Apkubi'ye iner ve dubon Çirigi.
18. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek Apsogi Are Maki.
19. Sol Apçagi.
20. Sol ayak Apkubi'ye iner ve dubon Çirigi.
21. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, Apsogi Are Maki.
22. Kesintisiz Baro Çirigi.(ayaklar hareketsiz)
23. Apsogi'de ilerleyerek Are Maki.
24. Kesintisiz Baro Çirigi.
25. Sol Apçagi.
26. Ayak Apsogi'ye iner, Are Maki.
27. Baro Çirigi.
28. Sağ Apçagi.
29. Ayak Apsogi'ye iner, Are Maki.
30. Baro Çirigi. KİAP!!
Geuman : Sağ ayak ekseninde soldan geriye dönerek, sol ayak sağ ayağın hizasına gelir, Naranhi Sogi Gibon Cunbi

o.gif

Pumse Tegik O Jang

Seon... Rüzgarı simgeler.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseni üzerinde 90 derece sola dönerek, Apkubi Are Maki.
2. Sol ayak, iki ayak arası açıklık bir omuz boyu kalana kadar geri çekilirken vücut yükselir. Sol Piyonhi Sogi mok Çumok Naryo Terigi.
3. Sol ayak ekseninde 90 derece sağa dönerek, sağ Apkubi Are Maki.
4. Sağ ayak, iki ayak arası açıklık bir omuz boyu kalana kadar geri çekilirken vücut yükselir. Sağ Piyonhi Sogi mok Çumok Naryo Terigi.
5. Sol Apkubi Momtong Maki.
6. Ayak hareketi yok, Momtong an Maki.
7. Sağ Apçagi.
8. sağ ayak Apkubi'ye iner, sağ Dink Çumok Ape Çigi.
9. Ayak hareketi yok, sol Momtong an Maki.
10. Sol Apçagi.
11. Sol ayak Apkubi'ye iner, sol Dink Çumok Ağe Çigi.
12. Ayak hareketi yok, Momtong an Maki.
13. Apkubi'de ilerleyerek Dink Çumok Ape Çigi.
14. Sağ ayak ekseni üzerinde soldan 270 derece dönerek, sağ Duit Kubi Han Sonnal Momtong Bakat Maki.
15. Apkubi'de ilerleyerek, Palkup Momtong Çigi.
16. Sol ayak ekseni üzerinde sağdan geriye dönerek, sol Duit Kubi Han Sonnal Momtong Bakat Maki.
17. Apkubi'de ilerleyerek, Palkup Momtong Çigi.
18. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, Apkubi Are Maki.
19. Ayak hareketi yok, Momtong an Maki.
20. sağ Apçagi.
21. Sağ ayak Apkubi'ye iner, Are Maki.
22. Ayak hareketi yok, Momtong an Maki.
23. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apkubi Olgul Maki.
24. Sağ Yop Çagi.
25. Sağ ayak Apkubi'ye iner, sol Palkup Momtong pyoceok Çigi.
26. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, Apkubi Olgul Maki.
27. Sol Yop Çagi.
28. Sol ayak Apkubi'ye iner, sağ Palkup Momtong pyoceok Çigi.
29. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apkubi Are Maki.
30. Ayaklar hareketsiz, Momtong an Maki.
31. Sağ Apçagi.
32. Sağ ayak yere inerken, sol ayağın zemini itişi ile vücut ileri doğru kayar. Sağ ayak bastığı anda, sol arkadan gelir. Sağ Duit Koa Sogi, sağ Dink Çumok Ape Çigi. KİAP!!.
Geuman : Sağ Ayak ekseninde soldan geriye dönerken sol ayak sağın hizasına gelir. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.

Pumse Tegik Cil Jang

Gan... Dağı simgeler.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, Bom sogi, sağ Batangson Momtong an Maki.
2. Sağ Apçagi.
3. Sağ ayak kalktığı noktaya iner, Bom sogi, sol Bakat Palmok Momtong an Maki.
4. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönülür, sağ Bom Sogi, sol Batangson Momtong an Maki.
5. Sol Apçagi.
6. Sol ayak kalktığı noktaya iner, Bom sogi, sağ Bakat Palmok Momtong an Maki.
7. Sol ayak hareket eder, sola doğru, sağ Duit Kubi, sağ Sonnal Are Maki.
8. Sağ ayak ilerler, sol Duit Kubi, sağ Sonnal Are Maki.
9. Sağ ayak sabit, sol ayak sola kayar, Bom sogi, sol Batangson Momtong an Maki. Aynı anda sol yumruk sağ dirseğin altına çekilir.
10. Ayaklar ve sol yumruk sabit, sağ Dink cumok ape çigi.
11. Sol ayak ekseninde soldan geriye dönülür, Bom sogi, sol Batangson Momtong an Maki. Aynı anda sağ yumruk sol dirseğin altına çekilir.
12. Ayaklar ve sağ kol sabit, sol Ding cumok ape çigi.
13. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerken vücut yükselir, Moa Sogi Cunbi
14. Sol ayak ilerler, sol Apkubi Bande Gawi Maki.
15. Ayak hareketi yok. Gawi an Maki.
16. Sağ ayak ilerler, sağ Apkubi.(el pozisyonu bozlumaz)
17. Bande Gawi an Maki.(13-17 arasi kasılarak adale ve nefes kontrolü ile yapılır)
18. Sağ ayak ekseninde 270 derece sola dönerek, sol Apkubi Bakat Palmok Hetca Maki.
19. Sağ murup çagi.
20. Diz inerken sol ayağın zemini inişi ile iki omuz genişliği kadar ileri kayılır. Sağ ayak yere bastığı anda sol ayak da arkadan gelir. Sağ Ap Koa Sogi du Cumok Momtong Jechyo Çirigi. (19-21 kesintisiz)
21. Sol ayak bir adım geri gider. Sağ Apkubi Otogoro Maki. (hızlı ve öncekinin devamı olarak)
22. Sol ayak üzerinde sağdan geriye dönülür. Sağ Apkubi Bakat Palmok Momtong Hetca Maki.
23. Murup Çagi.
24. Diz inerken iki omuz genişliği kadar kayılır. Sol Ap Koa Sogi du Cumok Momtong Jechyo Cirigi.
25. Sağ ayak geri gider. Sol otogoro Maki.
26. Sol avuç açılır. Vücut sol ayağın ekseni üzerinde hafifçe sola dönerken sağ ayak sol ele Pyojeok Çagi yapar.
27. Sağ ayak yere iner. Vücut yana dönük. Cucum Sogi sağ Palkup Pypjeok Çagi.
28. Sağ ayak hareketsiz. Sol ayak çekilirken vücut yükselir. Pyonhi Sogi, sağ Ding Cumok Olgul Bakat Maki.
29. Sol ayakla sağ avuca Pyojeok Çagi.
30. Sol ayak iner. Vücut yana dönük, Cucum Sogi sol Palkup Pyojeok Çagi.
31. Ayak hareketi yok. Sol el Han Sonnal Yop Maki yapar.
32. Sağ ayak ilerler. Cucum Sogi, Cumok yop terigi. KİAP!!
Geuman : Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönülür. Cunbi.

POOMSEA KURALLARI

WTF
(DÜNYA TAEKWONDO FEDERASYONU)
PUMSE KURALLARI VE YÖNETMELİĞİ

PUMSE:
PUMSE çeşitli saldırı ve savunma tekniklerini kapsayan sabit ve mantıksal bir sıraya göre yapılan Taekwon-Do hareketlerine verilen addır. Öğrenci çeşitli yönlerden saldıran hayali hasımların saldırılarını çeşitli savunma ve karşı saldırı oyunları ile bertaraf etmiş olur. PUMSE çalışması öğrencinin bir seri olarak Temel Teknikleri (GİBON DONGCAK), hareketlerinin esnekliğini artırmasını, vücut hareketlerini öğrenmesini, kasların gelişmesini, nefes kontrolünü, hareketleri yumuşak ve akıcı yapmayı ve ritmik hareket etmeyi öğrenmesini sağlar.

Aşağıda belirtilen noktalar PUMSE çalışırken göz önüne alınmalıdır.

a) Öğrenciler her hareketin amacını, nedenini bilmeli ve yaparken de, sanki bir saldırı varmış gibi yapmalıdırlar.

b) Her PUMSE bir sonrakine geçilmeden iyice çalışarak öğrenmelidir. Saldırı ve savunma teknikleri her iki ayak ve elle eşit olarak yapılmalıdır.

c) Vücut ve cephe vaziyetleri doğru olarak devam ettirilmeli ve kaslar hareketin durumuna göre anında kasılmalı ve gevşetilmelidir.

d) Hareketler vücudu kasmadan ritmik bir şekilde yapılmalı ve kitaptaki açıklamalara göre hızlandırılmalı veya yavaşlatılmalıdır.

e) PUMSE hangi noktada başlıyorsa o noktada bitmelidir. Bu hareketlerin muntazam yapıldığını gösterir


Saju Çirigi


Beyaz kuşakların temel hareket dizisidir. Dört yumruk anlamına gelir.


0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi pozisyonunda durulur.
1. Sağ ayağı geriye alarak Oen(sol) Apkubi, Are Maki.
2. Apkubi'de ilerleyerek Orin(sağ) Apkubi, Momtong(orta seviye) Bande(düz) Çirigi(yumruk)
3. Sola dönerek Apkubi Are Maki(önce kafa dönmelidir, sol ayak hep sabittir).
4. Apkubi'de ilerleyerek Momtong Bande Çirigi.
5. Sola dönerek Apkubi Are Maki.
6. Apkubi'de ilerleyerek Momtong Bande Çirigi.
7. Sola dönerek Apkubi Are Maki.
8. Apkubi'de ilerleyerek Momtong Bande Çirigi KİAP!!
9. Başlangıç pozisyonuna dönüş. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.

i.gif

Pumse Tegik İ Jang

Tae... Mutluluğu simgeler.


0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Are Maki.
2. Sağ ayakla ilerleyerek Apkubi Momtong Bande Çirigi.
3. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, Apsogi Are Maki.
4. Sol ayakla ilerleyerek Apkubi Bande Çirigi.
5. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönülür (sağ ayak sabit), sol Apsogi Momtong an Maki(sağ elle blok).
6. İlerleyerek Apsogi Momntong an maki(sol elle blok).
7. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, Apsogi Are Maki.
8. Sağ Apçagi.
9. Sağ ayak Apkubi'ye iner, aynı anda Olgul Bande Çirigi.(8,9 kesintisiz yapılır)
10. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, sağ Apsogi Are Maki.
11. Sol Apçagi.
12. Sol ayak Apkubi'ye iner, aynı anda Olgul Bande Çirigi.(11,12 kesintisiz yapılır)
13. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Olgul Maki.
14. İlerleyerek Apsogi Olgul Maki.
15. Sağ ayak ekseninde soldan 270 derece dönerek, Apsogi Momntong an Maki.
16. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, Apsogi Momtong an Maki.
17. Sağ ayak ekeseninde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi Are Maki.
18. Sağ Apçagi.
19. Sağ ayak Apsogi'ye iner, aynı anda Bande Çirigi.
20. Sol Apçagi.
21. Sol ayak Apsogi'ye iner, aynı anda Bande çirigi.
22. Sağ Apçagi.
23. Sağ ayak Apsogi'ye iner, aynı anda Bande Çirigi. KİAP!! (17...23 kesintisizdir)
Geuman : Sağ ayak ekseninde soldan geriye dönerek, Naranhi Sogi Gibon Cunbi.

sa.gif

Pumse Tegik Sa Jang

Jin... Gökgürültüsünü simgeler.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseninde sol dönerek Duit Kubi Sonnal Momtong Maki.
2. Sağ ayak ilerler, sağ Apkubi Seon Sonkit Çirigi.
3. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, Duit Kubi Sonnal Momtong Maki.
4. Sol ayak ilerler, sol Apkubi Seon Sonkit Çirigi.
5. Sağ ayak ekseninde 90 derece soal dönülür, sol Apkubi sağ Jebipum mok Çigi.
6. El pozisyonu korunurken sağ Apçagi.
7. Ayak Apkubi'ye iner, Momtong Baro Çirigi.
8. Sol Yop Çagi, ayak Apkubi'ye iner.
9. Sağ Yop Çagi.
10. Sağ ayak Duit Kubi'ye iner, Sonnal Momtong Maki.(8,9,10 kesintisiz)
11. sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sağ Duit Kubi, Bakat Palmok Maki.
12. Sağ Apçagi.
13. Sağ ayak yere değmeden gerileyip, ilk çıkış noktasına giderken, sol ayağın zemini itmesiyle geriye doğru bir duruş boyu kayılır. Sağ ayağın basışı ile kaymanın bitişi aynı andadır. Ayağin geri çekilişi ile kayma anda başlar. Sağ Duit Kubi, Bakat Palmok Bakat Maki.
14. Önce sol sonra sağ ayağın hareketi ile iki ayak ekseni üzerinde sağdan geriye dönülür, sağ Duit Kubi Bakat Palmok Bakat Maki.
15. Sol Apçagi.
16. Sol ayak geriye doğru çekilmeye başlandığı anda sağ ayağın zemini itişi ile bir duruş boyu geriye kayılır. Sol Duit Kubi Bakat Palmok Bakat Maki.
17. Sol ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol Apkubi, Jebipum mok Çigi.
18. El pozisyonu koeunurken sağ Apçagi.
19. sağ ayak Apkubi'ye inerken, sağ elle Dink Çumok Ape Çigi.
20. Sağ ayak ekseni üzerinde 90 derece sola dönerek, sol Apsogi, sol an Palmok Momtong Bakat Maki.
21. Ayak haraketi yok, Baro Çirigi.
22. İki ayağın ekseni üzerinde sağdan geriye dönülür, sağ Apsogi, an Palmok Momtong Bakat Maki.
23. Ayak hareketi yok, Baro Çirigi.
24. Sağ ayak ekseni üzerinde 90 derece sola dönerek, Apsogi an Palmok Momtong Bakat Maki.
25. Ayak hareketi yok, Baro Çirigi.
26. Ayak hareketi yok, Bande Çirigi. KİAP!!
Geuman : Sağ ayak üzerinde soldan geriye dönerken sol ayak sağın yanına gelir, Naranhi SOgi Gibon Cunbi.

yuk.gif

Pumse Tegik Yuk Jang

Gam... Suyu simgeler.

0. Naranhi Sogi Gibon Cunbi.
1. Sağ ayak ekseni üzerinde 90 derece sola sola dönerek, Apkubi Are Maki.
2. Sağ Apçagi.
3. Sağ ayak çıkış noktasına geri dönerken, sol ayağın zemini itme hareketiyle geriye kayılır, sağ Duit Kubi Bakat Palmok momtong Bakat Maki.
4. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, Ağkubi Are Maki.
5. Sol Apçagi.
6. Sol ayak çıkış noktasına geri dönerken, sağ ayağın zemini itme hareketiyle geriye kayılır, sol Duit Kubi Bakat Palmok momtong Bakat Maki.
7. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, Apkubi Jebipum Han Sonnal Olgul Bakat Maki.
8. Sağ Tolyo Çagi.
9. Sağ ayak Apkubi'ye inerken, vücut sağ ayak ekseninde 90 derece sola döner, sol Apkubi Bakat Palmok Momtong Bakat Maki.
10. Ayaklar hareketsiz, Baro Çirigi.
11. Sağ Apçagi.
12. Sağ ayak Apkubi'ye iner, Baro Çirigi.
13. Sol ayak ekseninde sağdan geriye dönerek, sağ Apkubi Bakat Palmok Momtong Bakat Maki.
14. Ayaklar hareketsiz, Baro Çirigi.
15. Sol Apçagi.
16. Sol ayak Apkubi'ye iner, Baro Çirigi.
17. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sol ayak sağın hizasına getirilir. Naranhi Sogi Hetca Are Maki.(Hareket yavaş ve kuvvetli yapılmalıdır)
18. Sağ ayakla ilerleyererk, Apkubi sağ Jebipum Han Sonnal Bakat Maki.
19. Sol Tolyo Çagi. KİAP!! Ayak Apkubi'ye iner.
20. Sol ayak ekseninde 270 derece sağa dönerek, sağ Apkubi Bakat Palmok Are Maki.
21. Sol Apçagi.
22. Sol ayak çıkış noktasına çekilerek, sol Duit Kubi, Bakat Palmok Momtong Bakat Maki.
23. Sağ ayak ekseninde soldan geriye dönerek, sol Apkubi Are Maki.
24. Sağ Apçagi.
25. Sağ ayak çıkış noktasına çekilerek, sağ Duit Kubi, Bakat Palmok Momtong Bakat Maki.
26. Sağ ayak ekseninde 90 derece sola dönerek, sağ Duit Kubi Sonnal Momtong Maki.
27. Sol ayak arkaya kayarak, sol Duit Kubi Sonnal Momtong Maki.
28. Sağ ayak arkaya kayarak, sol Apkubi Batangson Momtong Maki.
29. Ayaklar hareketsiz, Baro Çirigi.
30. Sol ayak arkaya kayarak, sağ Apkubi Batangson Momtong Maki.
31. Ayakalr hareketsiz, Baro Çirigi.
Geuman : Sağ ayak solun hizasına çekilir, Naranhi Sogi Gibon Cunbi.

POOMSEA YÖNETMELİK

MADDE 1: AMAÇ

Müsabaka kurallarının amacı, Pumse müsabakalarının aşamaları ile ilgili olan bütün durumların düzgün bir şekilde idare edilmesinin sağlanması, WTF, Bölge Birlikleri ve Milli kurumların üyeleri tarafından standart kurallarının başvurusunun garantiye alarak ilerletilmesi yada organize edilmesidir.

MADDE 2: BAŞVURU

Müsabaka kuralları içinde WTF, Bölge Birlik ve Milli Kurumların üyeleri tarafından organize edilen bütün müsabakalarda uygulanmalıdır. Bununla birlikte; müsabaka alanı şayet gerekli ise zeminden 0.5 m – 0.6 m yüksek bir platformla düzenlenebilir ve sınır çizgisinin dış bölümü yarışmacının güvenliği için 30 dereceden daha az meyilli olmalıdır.

MADDE 3: MÜSABAKA ALANI

1. Müsabaka Alanının Sınırları : 14mx14m lik alan müsabaka alanı olarak adlandırılır.

2. Duruş Pozisyonları

1) Hakemin pozisyonu jüri masalarına göre sağ köşeye yüzyüze gelecek şekilde 1.5 m. İçeride bir noktada olmalıdır.

2) Hakemin pozisyonu, sağ taraf çizgisinden dışarıda olmalıdır.

3) Hakemin pozisyonu jüri masalarına yüzyüze gelen sol taraf çizgisinin dışında olmalıdır.

4) Hakemin pozisyonu müsabaka alanının merkezinden 1 m geride jüri masalarına ters gelecek şekilde olmalıdır.

5) Jüri masaları müsabaka alanından 1.5 m geride kalacak şekilde, jüriler birbirlerinden 1 er metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilecektir.

6) Kayıt masası jüri masasının 1.5 m arkasında olacaktır.

7) Sağlık ekibi masası kayıt masalarından 3 m. Uzaklıkta olacaktır.

3. Müsabaka alanı şeması

kort

TABLO AÇIKLAMASI...!

Medi : sağlık ekibi

Rec : kayıt

R 1,2,3,4,5 : Jüriler

C1 : müsabaka alanı

C2 : müsabaka için bekleme alanı

C3 : sonuç için bekleme alanı

X1 : hakem

X2 : hakem çizgisi

X3 : 2. hakem

X4 : 3. hakem

4. Müsabaka platformunun şeması

Yarışma platformunun kurulması için, müsabaka alanının arak bölümünde 1m genişliğindeki alanda güvenlik sağlanmalıdır.

MADDE 4: MÜSABIK

4. Müsabıkın Nitelikleri:

4) Katılımcı takımın milliyetinden olmak,

5) Ulusal Taekwando Federasyonu tarafından önerilmek,

6) Kukkiwon / WTF tarafından düzenlenen Taekwando Dan sertifikasına sahip olmak, Dünya Küçükler (Juniors) Taekwando Şampiyonası yapılıyorsa, Kukkiwon Poomse / şampiyonanın yapıldığı yıl esas alınmak üzere 14-17 yaş arası Pum/Dan sertifikası sahibi olmak.

5. Müsabıkların Giyimleri

4) Müsabık WTF’nin onayladığı Pumse şampiyonasındaki giyilebilecek elbiseleri giymelidir.

5) Yaratıcı Pumse ve Taekwando müsabakaları için elbise kodu, şekli yoktur. Bununla birlikte elbise Taekwando üniformasına benzemelidir. Taekwando elbisesi giymek isteyen müsabıklar WTF’nin onayladığı elbiseleri düzgün bir şekilde giymelidirler.

6. Sağlık Kontrolü

5) WTF tarafından düzenlenen veya onaylanan Taekwando müsabakalarında, WTF Anti-doping kurallarında tarif edilen tüm uyuşturucu veya kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır. Bununla birlikte, IOC Anti-doping kuralları Olimpik Taekwando Müsabakalarına ve karma sporlu yarışmalara uygulanabilir.

6) Müsabıklardan birinin bu kuralı ihlal ettiği anlaşılırsa WTF gerekli tüm medikal testleri yapabilir, bu testlere katılmayı reddeden herhangi bir galip, yada testlerde yasak fiilleri işlediği anlaşılan galip, bulunduğu pozisyonundan düşürülür, ikinci durumdaki müsabık bu galibin yerini alır.

7) Tıbbi/Medikal testlerin yapılmasından organizasyon komitesi sorumlu olacaktır.

WTF Anti-doping Kuralları, kanunların bir parçası olarak kabul edilecektir.MADDE 5: MÜSABAKALARIN SINIFLANDIRILMASI VE METOTLARI

Ferdi yarışmalar yaş ve cinsiyete göre sınıflandırılır.
Bay/bayan takım müsabakası
Bay/bayan ferdi yaratıcılık
Bay/bayan yaratıcı takım
Karma takım
Karma yaratıcı takım
Birleştirilmiş takım yarışması
Birleştirilmiş yaratıcı takım yarışması
MADDE 6: KATEGORİLER

Kategoriler, yaşa göre, cinsiyete göre bay/bayan ve karma olarak belirlenmelidir.
Grup yarışmasında Pum ve Dan için herhangi bir özel sınırlama yoktur.
Takım beş yarışmacıdan oluşur.
Dağılım peş peşe olmalıdır.
Genç dağılımı (14-17)

Genç / bay / ferdi genç / bay / ferdi yaratıcılık

Genç / bayan / ferdi genç / bayan / ferdi yaratıcılık

Genç / erkek / takım / yaratıcılık

Genç / bayan / takım / yaratıcılık

Kıdemli dağılım (18 yaş üstü e 40 yaş altı)

Kıdemli / bay / ferdi Kıdemli / bay / ferdi yaratıcılık

Kıdemli / bayan / ferdi Kıdemli / bayan / ferdi yaratıcılık

Kıdemli / erkek / takım / yaratıcılık

Kıdemli / bayan / takım / yaratıcılık

Usta dağılımUsta / bay / ferdi Usta / bay / ferdi yaratıcılık

Usta / bayan / ferdi Usta / bayan / ferdi yaratıcılık

Usta / erkek / takım / yaratıcılık

Usta / bayan / takım / yaratıcılık

MADDE 7: MÜSABAKA METOTLARI

Her dağılım eğer beş yada daha fazla katılım varsa kabul edilir.

Her dağılım eğer beş yada daha fazla takım başvurusu varsa kabul edilir.

A. Eleme: Eleme müsabakaları yarışmacı sayısına bağlı olarak çeyrek finalden önce yapılır.

B. Final : 5. Aşama üzerinden kazananlar çeyrek finale katılır.

1. Ferdi müsabakalar1) Müsabıklar 1. zorunlu Pumse dışında 2 farklı Pumse icra ederler. Aynı dağılım yarışmacıları aynı zorunlu Pumseyi sunarlar.

2) Müsabıklar 2. zorunlu Pumse dışında 2 farklı Pumse icra ederler. Aynı dağılım yarışmacıları aynı zorunlu Pumseyi sunarlar.

3) 3. Pumsenin üzeri 3 farklı gösteri ile yapılır.

2. Takım müsabakaları

1) Takım yarışmasına katılan takımlar 1. zorunlu Pumsenin arkasından bir Pumseyi icra ederler. Bir ya da iki farklı Pumseyi iki farklı şekilde yaparlar.

2) Yaratıcı Pumse: Önerildiği gibi iki farklı yaratıcı Pumse icra edilir.

MADDE 8: BİRİNCi VE İKİNCİ ZORUNLU PUMSE

Dağılım
Birinci zorunlu Pumse
İkinci zorunlu Pumse

Genç dağılım

(14-17 yaş)
Taeguek 5,6,7,8 Jang
Koryo, Keumgang, Taeback

Kıdemli dağılım

(18-40 yaş)
Taeguek 6,7,8 Koryo
Koryo, Keumgang, Taeback Pyongwon, Shipjin

Usta dağılım

(40 yaş üstü)
Taeguek,8 Koryo, Keumgang Taeback
Taeback, Pyongwon Shipjin,Jitae, Hansu


MADDE 9: YARATICI PUMSE

Yaratıcı Pumse müsabakasına katılmak isteyen müsabıklar, gelişmiş detaylardan oluşan programlar sunmalıdırlar.
1) Hareketlerin toplam sayısı 60 ile sınırlı olmalıdır ve en az hareket sayısı 50 olmalıdır.

2) En fazla adım 40, en az 30 la sınırlı olmalıdır.

3) hareketlerin %75 i Taekwando teknikleri olmalıdır.

Hareketler yaratıcı Pumse içinde yer almalıdır.
Yaratıcı Pumse içinde yer alacak hareketler

Genç dağılım : (14-17)
1. Deungiumeok Dangkyo Chigi

(Yumruğun arkası ile çene vuruş)

2. Montong Makki

(vücut bloke orta seviye blok)

3. Olgul Makki

(yüz bloke yukarı seviye blok)

4. Arae Makki

(alçak bloke aşağı seviye blok)

5. Hansonnal Makki

(tek el bıçak bloke)

6. Momtong jireugi

(orta seviye vuruş)

7. Ap Chagi

(Ön tekme)

8. Yup Chagi

Kenar tekme yan tekme

9. Dollyo Chagi

(dairesel tekme vuruş yeri ayağın üst veya ön tabanıdır)

10. Dubal DAnseong Ap Chagi

(Sıçrayan çift ön tekme)Kıdemli dağılım (18-40)


1. Dollyo Chagi

(dairesel tekme vuruş yeri ayağın üst veya ön tabanıdır)

2. Jjicgi

(yere vuran tekme

3. Dwi Hurigi

(dönen tekme)

4. Arae Makki

(alçak bloke aşağı seviye blok)

5. Olgul makki

(yüz bloke yukarı seviye blok)

6. Sonnal Momtong Makki

(Bıçak el şekilli bloke )

7. Dubal Dangseong Ap Chagi

(Sıçrayan çift ön tekme)

8. Batangson Teok Chigi

(avuç içi pençe vuruş)

9. Dwidora Yop Chagi

(dönerek yan tekme vuruşu)Usta dağılım (40 yaş üstü)
1. Olgul Makki

(yüz bloke – üst seviye blok)

2. Sonnal Momtong Makki

(Bıçak el şekilli bloke)

3. Hasonnal Momtong Makki

(Bıçak el şekilli bloke)

4. Khaljaebi

(kavisli, yay el )

5. Deungjumeog Dangkyo Teok Chigi

(yumruk arkası pençe vuruş)

6. Dollyo Chagi

(dairesel tekme vuruş yeri ayağın üst veya ön tabanıdır)

7. Yup Chagi

(kenar tekme yan tekme)

8. Keodeup Yup Chagi (iki yan tekme)

(iki kenar tekme iki yan tekme)


MADDE 10: MÜSABAKA SÜRESİ

Bireysel yada takım müsabıkları, hakemin hazır komutundan 10 saniye sonra müsabakaya başlarlar.
Hakemin komutundan 10 saniye sonunda müsabakaya başlayamayan müsabıktan 5 puan kesilir. Puan kesilmesi hakem tarafından verilir ve jüri bunu uygular.
MADDE 11: KURALARIN ÇEKİLMESİ

Kuraların çekilmesi, müsabakalardan bir gün önce WTF görevlilileri ve katılımcı ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu komisyonca yapılır. Kuralar, Madde 6’taki sınıflandırmaya göre, İngiliz alfabe sıralamasına göre yapılır.
WTF, çekimde hazır bulunmayan katılımcı ülke görevlileri yerine atama yapar.
Kuraların sırası takım kaptanının kararına göre değişebilir.
MADDE 12: MÜSABIKIN ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERİLMESİ

Başvuru belgesi üzerinden Dan yada Pum sertifikasının ve milliyetinin konfirme edilmesi.

Başvuran müsabıkların, müsabakalardan önce kimliklerinin saptanması.
MADDE 13: YARIŞMA PROSEDÜRLERİ

Müsabaka koordinatörü selam için müsabıkları sırada tutar.
Müsabaka koordinatörü müsabıkların kort C2’ye sırayla başvuru yapmalarını sağlar.
Uygulama ve müsabakayı X3 (jüri)ye teslim etmek.
Jüri başvuruyu müsabıkın ismin kontrol eder.
X1 hakemi müsabaka alanına getirir X2 pozisyonunda kalmasını sağlar.
Hakem, 1. zorunlu Pumseden birini seçer ve müsabakayı yönetir.
1. raundu tamamlamış tüm müsabıklar bir önceki pozisyona dönerek beklerler.
Hakem 1. zorunlu Pumse’den birini seçer ve 2. raundu yönetir.
2. raundu tamamlamış tüm müsabıklar bir önceki pozisyona dönerek beklerler.
Müsabıkların isimleri bir sonraki raunda yazılır ve takım sonuçları ilan edilir.
Finalistler görevliler tarafından sırayla zamanında çağrılır.
MADDE 14: GEÇERLİ PUANLAR

Geçerli puanlar teknik ve sunumun doğruluğu göz önünde bulundurularak toplanır.

Teknik durumlar
1) Pumsenin doğruluğu: gösterilen tekniklerin akıcılığı ve teknik doğruluğu (yanlışlar, değişiklikler, ek teknikler yada hareketler) gözlemlenir.

Teknik olarak doğruluk:
a. Pumsenin doğruluğu

b. Bakış yönü

c. Duruş

d. El teknikleri (standart tekniklerle birlikte)

e. Tekme tekniğinin doğruluğu (ön ayak, tekme yüksekliği ve gücü)

f. Güç ve hız

g. Nefes alma

Sunum
a. Artistik değer

b. Tavır ve etik

c. Hareketlerin bağlantı ve koordinasyonu

d. Kombine tekniklerin sunumu

MADDE 15: SKOR

Skor teknik doğruluk ve sunum olmak üzere ikiye ayrılır. 50 puan her iki bölüme de eşit olarak dağıtılır.

Teknik doğruluk
1) Skor tam puandan başlar (50 puan)

2) Her yanlış 50 puandan düşülür.

3) -1 puan her yanlış için düşülür.

4) Tekrarlanan hatalar durumunda puanlar duruma göre düşülür.

5) Madde 11 A. gözönünde bulundurularak -4 veya -5 puanlar bir hareket için düşülür.

6) Teknik doğruluk için son skor Pumsenin tamamlanmasından sonra gösterilir.

Sunum
1) En az 20 puanla başlar. Her mükemmel hareket için 3 puan eklenir.

2) Tekrarlanan güzel hareketler için puanlar duruma göre eklenir.

3) Puan almada, hareketlerin bağlantısı, gücün dağılımı, nefes alma ve ruh gözönünde bulundurulur.

4) Sunumun son skoru Pumsenin tamamlanmasından sonra gösterilir.

MADDE 16: SKOR METOTLARI

Teknik doğruluk
1) Elektronik aletlerin kullanılması durumunda, sol tuş teknik durumlarda puanların eksiltilmesinde kullanılır.

2) Sol tuşa her basılışta 1 puan düşülür.

3) Pumsenin tamamlanmasının ardından Baş hakem çağrılarak skor ilan edilir.

4) Skorun elle yazılması durumunda her hata için bir işaret konulur.

5) Her hata için kısa yan çizgi çizilir.

6) Pumse tamamlandıktan sonra bütün çizgiler sayılır.

7) Son puanlar 50’den düşülerek yazılır.

Sunum
1) Elektronik aletlerin kullanılması durumunda, sağ tuş puanların eklenmesinde kullanılır.

2) Toplam puandan ( 20 puan) her tuşa basma için 3 puan eklenir.

3) Son skor Pumsenin tamamlanmasının ardından otomatik olarak ilan edilir.

4) Skorun elle yazılması durumunda her puan için bir işaret konulur.

5) Küçük kısa yan çizgi her puan için çizilir.

6) Pumse tamamlandıktan sonra bütün çizgiler sayılır.

7) Toplam skor, puanlar temel 20 puana eklenerek elde edilir.

MADDE 17: SKORUN İLANI

1. Toplam skor, teknik doğruluk ve sunumun alt toplamlarının eklenmesi ile bulunur.

2. Son skor her yarışmacıya bildirilir veya skor tabelasında ilan edilir.

3. Toplam skor hakemin kararı ile ilan edilir.

4. Manuel ilan etme durumunda skor eşzamanlı olarak ilan edilir.

5. Son skor en yüksek ve en düşük puanların silinmesi ile ilan edilir.

6. Jürilerin seçtikleri son skorlar skor tabelasında 5 saniye yanıp sönerek gösteririler.

MADDE 18: GALİBİN BELİRLENMESİ

Galip en çok puanı toplayan müsabık olur.
Beraberlik durumunda, eşit skorlara sahip olanlar arasında tekrar bir müsabaka yaptırılır.
Zorunlu Pumselerin biri müsabıklar tarafından tekrar yapılır. Önceki skor tekrar yapılan müsabakanın skorunu etkilemez.
MADDE 19: ERTELENEN MÜSABAKANIN PROSEDÜRÜ

Müsabıklar, müsabaka esnasında herhangi bir nedenle dururlarsa, müsabakaya -10 puanları düşülerek devam ederler. Bu durumda toplam puan 40 ve sunum için 10 puan olur.
Müsabıkların yanlış teknikler sunmaları durumunda, her seferinde -5 puan düşülür.
MADDE 20: HAKEMLER

Hakemler, 3, 2 ve 1. olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar.
1) 3. sınıf hakemlik Kukkiwon 4 veya 6 Dana sahip olmalı ve hakemlik seminerini geçmiş olmalıdırlar. 3. sınıf hakemler sadece tüm genç kategorilerinde hakemlik yapabilirler.

2) 2. sınıf hakemler Kukkiwon 7 Dana sahip olmalı ve hakemlik seminerini geçmiş olmalıdırlar. 2. sınıf hakemler sadece genç ve kıdemli kategorilerde hakemlik yapabilirler.

3) 1. sınıf hakemler Kukkiwon 8 veya 9 Dana sahip olmalı ve hakemlik seminerini geçmiş olmalıdırlar. 1. sınıf hakemler tüm kategorilerde hakemlik yapabilirler.MADDE 21: KAYIT YAPAN KİŞİElektronik aletlerin kullanılması durumunda skor, skor tabelasında olarak ilan edilir.
Elle skor yazma durumunda skor kağıda yazılır.
Toplam skor ilan edilir.
Bir yada iki kişi kayıtları tutar.
MADDE 22: JÜRİNİN OLUŞUMU VE PAYLAŞIM

5 Jüri üyesi bölümlere göre dağıtılırlar.
Bir Başhakem yarışmayı yönetir.
İki yarışma koordinatörü müsabıkları onaylar ve giriş ve çıkışlarını sağlar.
MADDE 23: PUMSE MÜSABAKASININ YÖNETİMİ İÇİN RESMİ TERMİNOLOJİ

Sunsoo Ipjang (pozisyona veya korta gir)
Charyo (dikkat)
Gyounggrye (selamla)
Pumse junbi (hazır)
Shijak (başla)
Keuman (dur)
Charyo (dikkat)
Gyounggrye (selamla)
Jeomsoo Balpyo (skor ilanı )
Sunsoo Toejang ( korttan çıkış)
MADDE 24: HAKEM KARARLARI VE ONAY

Hakem heyeti dağılımı
a. Üyelerin nitelikleri : WTF yönetici üyeleri yada WTF Başkanı veya genel sekreteri tarafından önerilen ve Taekwando’da yeterli deneyimi olan kişi.,

b. Dağılım: Bir başkan ve en az altı üye ve teknik delege.

c. Atama prosedürü: Başkan ve Kurul üyeleri WTF Başkanı tarafından ve WTF Genel Sekreteri tarafından atanır.

Sorumluluk: Hakem Heyeti Dağılımı: WTF Genel Sekreterliğine gönderilen kanunsuz yanlış kararların veya herhangi bir yanlış davranışın düzeltilmesini sağlar.
İtiraz Prosedürü:
1) Hakem kararına herhangi bir itiraz durumunda, herhangi bir takım delegesi müsabaka kararının tekrar değerlendirilmesi için müsabakanın ardından 10 dakika içerisinde hakem heyeti komitesine başvurması gereklidir.

2) Tekrar değerlendirme durumunda müsabıklarla aynı milliyete sahip hakemler komite dışında kalır.

3) Hakem Heyeti Komitesi tarafından verilen kararlar nihai kararlardır ve değiştirilemezler.

Onay Prosedürü
1) WTF Başkanı veya Genel Sekreteri (genellikle bunların yokluğunda teknik delege) aşağıda belirtilen durumlarda Olağanüstü Heyetin müzakere için toplanmasını isteyebilir.

a. Müsabaka yönetimi ile konuşulması veya seyircilerin kışkırtılması.

b. WTF ve Organizasyon Komitesi tarafından yönetilen müsabakanın kesilmesi.

c. Yanlış dedikodular yayılarak jüride olumsuz etki yaratılmaya çalışılması.

2) Doğru olarak yargılandığında, Olağanüstü Heyet her türlü kararı vermeye ve derhal disiplini uygulamaya yetkilidir. Müzakere sonucu ilgililere açıklanır ve daha sonra WTF sekreterliğine rapor edilir.

3) Olağanüstü Heyet olaylarla ilgisi olan kişiyi çağırabilir.

 
  Webmaster : Lider spor kulübü  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu sitenin tüm hakları Lider Spor Kulübü'ne aittir. Sitenin içerdiği bilgiler, metinler, resimler ve belgeler izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.